Respiratore verifikovali, a pomoću sudskog procesa će se pokazati kako su nabavljeni

Verifikacioni laboratorij Verlab iz Sarajeva izvršio je verifikaciju većine od 100 respiratora ACM812 A, koje je Federalna uprava Civilne zaštite (FUCZ) nabavila u aprilu prošle godine po cijeni od 10,5 miliona KM, saopćeno je iz Laboratorija Verlab.

Kako su naveli u saopćenju, ugovorom o zakonskoj verifikaciji respiratora potpisanim između FUCZ i Verlab je definisano da informacije o statusu verifikovanih uređaja prema trećim licima smije da daje samo vlasnik mjerila (u ovom slučaju FUCZ), za vrijeme trajanja ugovora (6 mjeseci). Kao što je navedeno u tački 1., trajanje ugovora je 6 mjeseci. Kompletan postupak zakonske verifikacije još uvijek nije završen. Kao i do sada, Verlab stoji iza svih svojih rezultata i izvještaja.

Također, uređaji čiji izlazni parametri prilikom procesa zakonske verifikacije (ispitivanja) zadovoljavaju zakonski dozvoljene granice će biti označeni kao sigurni za korištenje, a oni koji ne zadovolje, neće. Postupak zakonske verifikacije, neovisno od konačnog rezultata, nema nikakve veze sa dizajnom, funkcijom i modovima rada (gdje se uređaj i za šta koristi). To propisuje proizvođač i to je jasno navedeno u uputstvima za upotrebu, koji su javno dostupni.

U saopćenju su naveli da nakon što uređaj prođe verifikaciju, dalje postupanje i korištenje istog je na ljekarima, koji će na osnovu uputstva proizvođača i obuke koji su prošli koristiti uređaje u situacijama za koje su isti prikladni.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST!
Poštovani, s obzirom na veliki broj upita, kao i interesa javnosti, a zbog nemogućnosti da svima…

Posted by Verlab on Tuesday, 23 February 2021