KJKP VIK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas (10.03.2021.) će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Isti će se odnositi na sljedeće ulice: Alipašina, Ramića banja, Bregovi, Vlakovo, Obhodža, Antuna Hangija, Armije R BiH, Kenana Brkanića, Kobilja glava, Jovana Bijelića, Ludviga Kube, Sestara Elčić, Marice Uherke, Kovači (Stari grad), Grbavička, Vranjače, Ruđera Boškovića, Podgaj, Barica, Radnička i Olovska.

Također pored redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema odvijat će se i radovi na kanalizacionoj mreži.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Branilaca Šipa, Šipska, Začardak, Andreja Andrejevića i Rosulje. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Hrasnička cesta i Ive Andrića. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Nadosjek a crpanje taložnika na Butilama, saopćeno je iz VIK-a.