KJKP VIK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u nekoliko sarajevskih ulica.

Radovi će biti izvođeni u sljedećim ulicama: Radićeva, Šamin gaj, Hladivode sokak, Ramića Banja, Ejuba Ademovića, Porodice Foht, Rudnik, Alipašina, Tale Ličanina, Harbina, Ramića sokak, Hamdije Čemerlića, Drinska, Humska, Džanin sokak, Džemala Bijedića i Antuna Branka Šimića.

Za danas, 16.03.2021. godine, planirani su radovi na uvezivanju novopoloženog transportnog cjevovoda DN 500 mm, za pravac pumpanja PS “Alipašin most” – PS “Centar”. Pomenuti radovi izvodiće se u ulici Zmaja od Bosne, ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Zbog navedenih radova, može doći do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim naseljima: Podhrastovi, Breka, Stara Breka, Višnjik, Kromolj, Poljine, Bjelave, Panjina kula, Kriva, Alije Nametka, dio naselja Sedrenik i visočiji dijelovi naselja Mejtaš. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Himze Polovine i Safeta Pašalića. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Huseina efendije Đoze, Barska, Trampina, te na Baščaršiji i Ilidži, ručno čišćenje slivnika u ulici Gabelina a ručno čišćenje šahta u ulici Safeta Ahmetspahića. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Joze Penave, Hendekuša i Bregovi, saopćeno je iz ViK-a.