Ministar Osmanović i načelnik Muzur: Zajednički projekti za boračku populaciju

Popravka stambenih objekta za boračku populaciju i zapošljavanje pripravnika koji dolaze iz porodica šehida i poginulih boraca bile su teme današnjeg sastanka ministra za boračka pitanja KS Omera Osmanovića sa načelnikom Općine Ilidža Nerminom Muzurom.

Tokom sastanka je poručeno kako će učiniti sve za dobrobit ove populacije. Nikada neće i ne smiju zaboraviti na borce, ali ni na članove porodica šehida i poginulih branitelja, saopćeno je iz Vlade KS.

Iako, još uvijek nije precizirano koliko finansijskih sredstava treba uložiti za popravku stanova, i ministar i načelnik su se složili da na ovom projektu trebaju raditi zajedno.

Ovom prilikom ministar je posebno ukazao na probleme koji postoje prilikom obezbjeđenja stanova za šehidske i porodice poginulih boraca.

Na kraju sastanka najavili su da će nastaviti sve procese koje će pomoći ovoj populaciji.