Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo je sredstva u iznosu od 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Kantonu Sarajevo.

Ovim povodom, ministrica za nauku, visoko obrazovanje prof. dr Melika Husić Mehmedović, potpisala je 21 ugovor sa predstavnicima javnih i privatnih visokoškolskih i naučnih ustanova.

Svim dobitnicima sredstava je čestitala i zaželila im puno uspjeha u radu, kvalitetne naučne rezultate i objave radova.

Ministrica je poručila da su sredstva za podršku razvoja nauke i naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada u Kantonu Sarajevo planirana u Budžetu Ministarstva za 2021. godinu u iznosu od tri miliona.

To je do sada, po njenim riječima, najveći obezbijeđeni iznos za programe nauke, a bit će realizovan putem javnog poziva koji će se objaviti u aprilu mjesecu.

Imajući u vidu činjenicu da je naučnoistraživačka djelatnost od posebnog društvenog interesa za Kanton Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, je u ime Vlade, preuzelo obavezu ispunjenja finansiranja projekata prema Odluci o konačnoj rang listi dobitnika sredstava od 29.12.2020. godine, saopćila je Vlada KS.