Foto: Općina Centar

Općina Centar će ove godine izdvojiti 473 hiljade KM za kulturu

Da se trend ulaganja u kulturu nastavlja i jačim intenzitetom dokazuje i činjenica da je u budžetu Općine Centar za 2021. godinu planirano 473 hiljade maraka.

Sredstva su raspoređena za različite svrhe, od podrške radu institucijama kulture i pojedinim značajnim kulturnim manifestacijama, pa sve do finansiranja konkretnih projekata prvenstveno namijenjenih mladima sa područja središnje sarajevske općine.

Tako će u ovoj godini Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar, čiji je osnivač središnja sarajevska Općina, dobiti 315.000 maraka za rad i realizaciju brojnih projekata koji doprinose razvoju kulture na području središnje sarajevske općine i šire. Najveći broj projekata namijenjen je mladima koji, zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar, imaju priliku besplatno pohađati brojne sekcije, odnosno škole gdje se upoznaju o osnovama slikarstva, književnog stvaralaštva, pjevanja, plesa, sviranja klavira, gitare, teatarske umjetnosti, s ciljem podsticanja i razvijanja talenata i što većeg učešća mladih u kreiranju kulturnog života u vlastitoj sredini.

Općina će izdvojiti 115.000 konvertibilnih maraka za podršku ustanovama kulture, te manifestacijama i festivalima koji afirmišu naš grad i Bosnu i Hercegovinu, saopćili su iz  Općine Centar.