Sastanak predstavnika Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS i UNDP-a: Opremiti još dvije STEM učionice

Osnovni cilj Ministarstva za odgoj i obrazovanje je uvođenje kvalitetnije i modernije nastave iz informatike i robotike u osnovnim i srednjim školama, i na taj način učenicima približiti najmodernije trendove u obrazovanju.

Ovim povodom, ministrica Naida Hota-Muminović održala je sastanak sa predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) Majom Smrzlić. Sastanku su prisustvovali i Lamija Husić, pomoćnica ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ezudin Kurtović, pomoćnik ministrice za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove.

Kako je istaknuto na sastanku, Ministarstvo je uspjelo ostvariti uštedu u iznosu od 60.000 KM, po projektu opremanja pet STEM učionica u tri osnovne i dvije srednje škole u KS.

Da bi učionice dobile naziv STEM, moraju biti opremljene 3D štampačima, računarima, pametnim tablama, imati robote heksapode, Bosons naučne komplete, Arduino setove, mikrobit pločice itd.

Vrijednost pomenutog projekta, prema potpisanom Sporazumu između Ministarstva i UNDP-a je iznosila 400.000 KM, od čega je 280.000 KM osigurao UNDP, a 120.000 KM Ministarstvo. Takođe, ovaj projekt podržava i Kraljevina Norveška.

Ostvarena ušteda, po riječima ministrice Hota-Muminović, će biti dovoljna za opremanje još dvije STEM učionice, koje su prošle proces verifikacije, čime će još dvije škole u KS dobiti najmoderniju učionicu za informatiku i robotiku.

Osim opremanja, projekt obuhvata i obuku nastavnog kadra za korištenje ove sofisticirane tehnologije u nastavnom procesu. Na kraju sastanka, zbog uspješno provedenog projekta i ostvarenih rezultata, najavljeno je da će se projekat opremanja STEM učionica nastaviti, saopćeno je iz Vlade KS.