Omega
Foto: Fokus.ba

Vječito iščekivanje autoputa na Koridoru 5c

Prije dvije decenije je počela izgradnja famoznog puta kroz BiH na panevropskom Kordiru 5c koji je ukupne dužine trase od 337 km.

U BiH je postojala šala da će se svake godine izraditi deset km autoputa, tako da će biti gotov za cca 30 godina. Tada je to bila samo šala, a danas 2021. godine znamo da je za dvije decenije izgrađeno samo 102 km puta na predmetnom Koridoru 5c.

Predviđanja studije izvodljivosti prema podacima iz 2006. godine, odnosila su se na kalkulaciju troškova izgradnje za 292 km autoputa u iznosu 3,2 milijarde eura.

Navedeno je da je okvirni rok izgradnje za cijelu trasu planiran do 2013. godine.

26.jula 2006. završna Studija Izvodljivosti o projektu pokazala je da se radi o 290,6 kilometara autoputa s 20 čvorišta te da će ukupna investicija iznositi 6,9 milijardi KM. Projekat je ocijenjen kao visoko isplativ.

Dužina koridora 5c, od sjevera prema jugu, podijeljena na dionice:

Dionica 1: Rijeka Sava (spajanje sa koridorom 10) – Doboj (Jug); 64 km

Dionica 2: Doboj (Jug)- Sarajevo Jug (Tarčin); 150 km

Dionica 2: Doboj (Jug) – Sarajevo Jug (Tarčin); 150 km

Dionica 3: Sarajevo Jug (Tarcin) – Mostar (Sjever); 58 km

Dionica 4: Mostar (Sjever) – granica s Republikom Hrvatskom; 68 km- ukupno: 340 km

Kao finalni rezultat realizovana je dionica od Tarčina do Zenice i kratka dionica kroz Hercegovinu. Ukupna dužina izgrađenog autoputa je oko 102 km. Zaista ni u najcrnjim prognozama, ne bi se moglo pretpostaviti da će izgradnja ovako kasniti. Novčana sredstava prikupljena su od akciza na gorivo, ista su znatno premašila cijenu izgradnje cjelokupnog Koridora 5c kroz BiH, ali zaista nikada nisu i utrošena u tu namjenu. Sve ovo govori o strahovitom kašnjenju u procesu integracije BiH u Evropske saobraćajne tokove, koje ima nesagledive posljedice za ekonomiju i sami status BiH na Evropskom prostoru. Najveću odgovornost snosi vlast BiH koja decenijama obećava konačni završetak ovoga kapitalnog infrastrukturnog projekta, ali samo za svrhe predizborne kampanje. Pozdrav iz zemlje koja će svoj autoput ovim tempom dobiti oko 60 godina, aferim.