Dezinfekcija i čišćenje prostora oko Doma zdravlja Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu i Vatrogasnim društvom Novo Sarajevo-1934 izvršila dezinfekciju i čišćenje prostora oko Doma zdravlja Novo Sarajevo.

Navedene aktivnosti su provedene u svrhu zaštite građana, korisnika usluga Doma zdravlja kao i medicinskog osoblja, saopćeno je iz općine Novo Sarajevo.

Dezinfekcija prostora oko Doma zdravlja izvršena je, 5. aprila ove godine, a u okviru aktivnosti koje su usmjerene na preventivnom djelovanju u suzbijanju širenja infekcije izazvane virusom Covid-19.

U cilju zaštite medicinskog osoblja Općina Novo Sarajevo je u prethodnom periodu dodijelila određenu količinu zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava Domu zdravlja Novo Sarajevo.

Kako bi se održavala propisana distanca i usmjeravanje pocijenata u ulici Bihaćka, na ulazu u Službu radiološke i ultrazvučne dijagnostike Doma zdravlja postavljena je zaštitna ograda u dužini od 32 metra, te ograda u dužini od 20 metara prema Drive in COVID punktu Novo Sarajevo.

Ispred Doma zdravlja Novo Sarajevo postavljene su, također i dvije pagode sa klupama u cilju zaštite pacijenata, korisnika usluga Doma zdravlja u slučaju vremenskih neprilika.