KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Gradačačka, Braće Kršo i na Butilama. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Džemala Bijedića, Željeznička i Bosanskih gazija a ručno čišćenje šahta u ulici Nalina.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulicama Lužansko polje i Bačići a crpanje taložnika na Butilama.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Nadosjek, Mehmed-paše Sokolovića, Zaima Šarca, Tijesna, Himzarina, Kupreška, Midhata Hujdura Hujke, Terovića, Janka Jolovića, Nikole Šopa, Trg ZAVNOBiH-a, Muhidina Čomage, Mitra Šućura, Nebočaj, Srđana Aleksića, Zahira Panjete, Ruđera Boškovića, Ćamila Sijarića, Mustafe Behmena i Muhameda ef. Pandže.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima, saopćeno je iz ViK-a.