Najugroženiji penzioneri dobili po 50 KM od Općine Centar

Općina Centar Sarajevo i ove godine u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva realizira projekt “Hljeb i mlijeko za penzionere” u okviru kojeg obezbjeđuje po 50 maraka mjesečno za 448 socijalno ugroženih starijih sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica, hljeba i mlijeka.

Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava su 394 penzionera sa minimalnim primanjima, te 54 socijalno ugrožene osobe preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica, hljeba i mlijeka, saopćeno je iz općine Centar.

U općinskom budžetu za 2021. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 300.000 KM, a sredstva sa ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

Od navedenog iznosa 260.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere dok je 40.000 konvertibilnih maraka namijenjeno socijalnim ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Uslovi koje penzioneri moraju ispunjavati da bi ostvarili pravo na ovu pomoć je da imaju minimalnu penziju, odnosno da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 400 KM, što važi i za osobe preko 60 godina starosti. Podnosioci zahtjeva moraju biti prijavljeni najmanje dvije godine na području općine Centar.

Osim toga, jednočlano domaćinstvo u svom vlasništvu može imati najviše 50 kvadrata stana u objektima kolektivnog stanovanja, a u slučaju da žive u individualnim stambenim jedinicama, dozvoljena veličina stana je do 60 kvadratnih metara. Za svakog narednog člana domaćinstva dodaje se po 15 kvadrata korisne stambene površine.