“KCUS je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se hospitaliziraju i liječe teški i kritični Covid-19 pacijenti, koji imaju i najveću stopu smrtnosti. Navodi u “žutoj štampi” u kojima se KCUS-u imputiraju loši rezultati i stvaraju aluzije o neredu i nemaru naših uposlenika, a u svrhu stvaranja slike nepovjerenja građana ne pomaže nikome, a ponajmanje našim pacijentima i građanima.”, objašnjavaju u pismu.

Uposlenici ističu kako su konstatno pod pritiskom, te da nijedan pacijent nije bio uskraćen za pružanje zdravstvenih usluga.

“Neargumentovani i tendenciozni tekstovi stvaraju nemir kod građana, što stvara i dodatni pritisak i kod ljekara i medicinskog osoblja koji rade sa najtežim bolesnicima. KCUS pored Kantona Sarajevo prima najteže bolesnike i iz drugih – suosnivačkih kantona.

Stoga je nekorektno od KCUS-a praviti metu plasiranjem neistinitih informacija. Nijedan bolesnik koji je zahtjevao hospitalizaciju nije vraćen niti mu je uskraćena usluga.”, navode iz KCUS-a.

“Iako je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu podnio teret najtežih Covid-19 pacijenata sa 48.994 zaraženih u KS što je skoro jednako broju Covid-19 pacijenata u cijelom entitetu RS sa 54.958 (smrtnost 5%), uspjeli smo značajno smanjiti smrtnost u KS na 1.97%.

Kao što se da vidjeti rezultati rada zdravstvenih radnika, ljekara i medicinskog osoblja prikazani su niskim procentom smrtnosti u KS, dok su rezultati lošeg rada Kriznog štaba, Ministarstva zdravstva i Vlade KS prikazani velikim procentom novozaraženih građana, tj. razbuktavanjem pandemije. Zbog toga je Krizni štab KCUS-a uputio Tužilaštvu Zahtjev za provjeru rada Kriznog štaba KS i Vlade KS, krajem marta.”, nalazi se u pismu.

Također ne žele da snose odgovornost koja je prouzrokovana od strane Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo.

“Sva odgovornost pogrešnih postupaka Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo, koji su svojim nečinjenjem i pogrešnim činjenjem doveli sve građane Kantona Sarajevo u izrazitu životnu opasnost pokušava se prebaciti na KCUS. Dakle, KCUS sanira štete i posljedice loših odluka Kriznog štaba KS i Vlade KS. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu stoji iza svakog svog uposlenika, a posebno iza naših anesteziologa.”, poručuju na kraju u otvorenom pismu.