Tužilaštvo BiH/ Podignuta optužnica protiv Gorana Viškovića

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Gorana Viškovića zvanog Vjetar, rođen 1954. godine u opštini Vlasenica, državljanin BiH, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

Optuženi se, prema navodima optužnice, tereti da je u periodu od aprila 1992. godine do kraja 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području opština Vlasenica i Milići, kao pripadnik Vojne policije Vojske Republike Srpske – VP 7926 Milići, učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva.

Prema navodima optužnice, optuženi je u više navrata, uniformisan i naoružan, zajedno sa njemu poznatim vojnicima, učestvovao u nezakonitom oduzimanju fizičke slobode bošnjačkog civilnog stanovništva i njihovom odvođenju u prostorije SJB Vlasenica, Općinskog suda i zatvoreničkog objekta “Sušica”, nad kojim su počinili druga nečovječna djela u namjeri nanošenja ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja kod većeg broja civila nesrpske nacionalnosti. Osim toga, tereti se da je lično sudjelovao u ubistvima osam civila bošnjake nacionalnosti, koji su bili zatvoreni u zatvoreničkom objektu “Sušica” u Vlasenici.

Počinjeni zločini izazvali su veliki strah za živote i sigurnost kod civila bošnjačke nacionalnosti koji su ostali živjeti na području Vlasenice nakon aprila 1992. godine.

Optuženi se tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a), e), i) i k), a sve u vezi sa članom 29. i 180 istog Zakona.

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 44 svjedoka, vještaka sudske medicine i prilaganjem više desetina materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.