Za sufinansiranje postavljanja termo fasada na stambenim zgradama Općina obezbijedila 150 hiljada KM

Općina Centar Sarajevo je i ove godine u budžetu planirala značajna sredstva za sufinansiranje izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje.

Općinsko vijeće Centar je na 7. redovnoj sjednici, održanoj 9. marta 2017. godine donijelo Odluku o sufinansiranju izrade termo fasada – utopljavanje stambenih zgrada kolektivnog stanovanja.

Kod donošenja ove odluke imalo se u vidu da je sve veći broj zahtjeva građana za pružanje finansijske pomoći za utopljavanje stambenih zgrada kako bi došlo do uštede toplotne energije i ujedno do poboljšanja kvaliteta zraka.

Odlukom je predviđeno da Općina zajedno sa etažnim vlasnicima stanova, a putem upravitelja, učestvuje u sufinansiranju postavljanja termo fasada, maksimalno do 50% od ukupne vrijednosti radova, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Za tu namjenu je u ovogodišnjem općinskom budžetu planirano 150.000 konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Općine Centar.