Apel neformalne grupe građana: Dosta bogaćenja na pogrebima, prilagoditi cijene ukopa žrtava koronavirusa

Neformalna grupa građana “Ujedinjena građanska Bosna i Hercegovina” uputila je apel vjerskim zajednicama da cijene ukopa umrlih od koronavirusa prilagode realnim iznosima.

Inicijativu prenosimo u cijelosti:

“Poštovani,

dostavljamo vam otvoreni poziv vjerskim zajednicama da cijene ukopa umrlih od korone prilagode realnim iznosima! Preko 8.000 građana Bosne i Hercegovine izgubilo je živote usljed pandemije virusa Korona, COVID-19, a troškovi njihovog posljednjeg ispraćaja su ostali na komercijalnim osnovama, koji su svakako iznad realnih cijena pogrebnih usluga.

Državne strukture, od općinskih do najviših, deklarativno su poduzimale različite mjere kako bi poslale poruku da u ovom vremenu kolektivne nesreće trebalo biti solidarni i maksimalno obazrivi naspram komercijanog udara na građanina, koji je i u socijalnom i u zdravstvenom smislu žrtva pandemije.

Mnogo puta je naglašeno da je nedopustivo da se bilo ko bogati na narodnoj nesreći. Upravo zbog toga otvaramo pitanje nedopustivosti komercijalizacije pogrebnih usluga za umrle od posljedica korone. Nažalost, nijedna vjerska zajednica nije pokazala empatiju za 8.000 žrtava koronavirusa, već su sve nastavile raditi po ustaljenim pogrebnim tarifama. Šta više, neke su zajednice iskoristile ovu nesreću da pojedine usluge dodatno naplate, zbog navodne opasnosti od zaraze.

Treba reći istinu da ni državne strukture nisu pokušale obuzdati vjerske zajednice u ovom pljačkaškom pohodu. Konačne žrtve te nečasne namjere ‘bogaćenja’ preko umrlih od korone bile su porodice i ozalošćeni koje su morale snositi ogromne troškove posljednjeg ispraćaja a u nekim slučajevima i nekoliko ispraćaja u istoj porodici.

U ime inicijative Ujedinjena Građanska država BiH tražimo da Vijeće ministara usvoji preporuku i proslijedi je nižim organima vlasti kako bi se od vjerskih zajednica tražilo da obuzdaju cijene pogrebnih usluga u odnosu na umrle sa i od covida , ili da država nađe modele subvencioniranja ovih troškova – kako bismo pred poviješću izmijenili ovu nečasnu stranicu pljačkanja porodica čiji su najmiliji umrli sa i od covida”.