Komšić i Džaferović primili direktora Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu dr. Hansa Klugea

Članovi Predsjedništva BiH su razgovarali sa regionalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu dr. Klugeom o prioritetima buduće saradnje između BiH i SZO na regionalnom nivou, uključujući i Zapadni Balkan, epidemiološkoj situaciji uslijed korona- virusa i procesu vakcinacije bh. stanovništva.

Sastanku su prisustvovali i rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini ambasadorica Ingrid Macdonald i v.d. šefa Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Bosnu i Hercegovinu dr. Fabio Scano.

Članovi Predsjedništva BiH su upoznali direkora Regionalnog ureda SZO za Evropu o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini izazvanoj COVID-om 19, te aktivnostima koje se sprovode kako bi se ublažile posljedice pandemije.

Konstatovano je da su uloženi maksimalni napori kako bi se održao zdravstveni sistem i da je BiH u tome uspjela. Istaknuta je potreba da se nastavi sa modernizacijom zdravstvenog sektora putem digitalizacije i uvođenja tehnologija koje će dovesti do jačanja kapaciteta za borbu protiv bolesti.

Direktor Regionalnog ureda SZO za Evropu je upoznao članove Predsjedništva BiH sa prioritetima u radu koji se odnose na inovacije u zdravstvenom sistemu, finansiranje u zdravstvu, te predviđanja budućih prijetnji po zdravlje.

Govoreći o regionalnoj saradnji, izraženo je očekivanje da se usvoji Mapa puta za Zapadni Balkan na summitu u oktobru, koja će dovesti do sinergijske inicijative na Balkanu i poboljšati saradnju sa Evropskom unijom u prioritetnim oblastima.

Pozdravljena je inicijativa i posvećenost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu borbe protiv pandemije i imunizaciji stanovništva. Proces imunizacije kasni zbog problema u isporuci vakcina u okviru COVAX programa, zbog čega postoji opravdano nezadovoljstvo.

Direktor Regionalnog ureda SZO dr. Kluge je izrazio očekivanje da će u skorom vremenskom roku doći do isporuke 100.000 vakcina putem COVAX mehanizma.

Prilikom susreta je još jednom iskazana zahvalnost i pružena podrška svim zdravstvenim radnicima koji su ključan faktor u borbi protiv pandemije, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.