Foto: Glas za rijeke

Obilježen početak projekta “Glas za rijeke”

Danas je u Biznis centru u Goraždu na konferenciji za medije predstavljen i obilježen početak projekta “Glas za rijeke!”.

Navedeni projekat provodi “Udruženje Resursni Aarhus centar u BiH”, u saradnji sa partnerskim organizacijama “Eko Habitat” iz Goražda, Udruženjem “Bjelava” iz Foče te Udruženjem “Eko centar” iz Višegrada, u okviru šireg projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz finansijsku podršku Švedske.

Na konferenciji za medije govorili su Čitak Amila, projektni menadžer ispred Aarhus centra Sarajevo, Dejan Furtula, koordinator na projektu ispred Eko Centra, Višegrad, Jovan Drakul, koordinator na projektu u ime UG Bjelava, Foča, i Mirela Mekić-Borović, koordinator na projektu ispred Eko Habitata, Goražde.

Amila Čitak je kazala da će ovaj projekat doprinijeti poboljšanju komunikacije javnosti prema donosiocima odluka te omogućiti bolji pristup informacijama o temama zaštite okoliša/životne sredine, a što predstavlja i prvi stub Aarhuske konvencije, čija je potpisnica BiH.

Unaprjeđenje zaštite rijeka

Osnovni cilj projekta je unaprijediti zaštitu rijeka i odgovorno upravljanje vodnim potencijalima na području Goražda, Foče i Višegrada. Projektni tim je istaknuo da je u cijeloj BiH planirano više od 400 malih hidroelektrana (MHE) od toga preko 10 u svakoj od partnerskih opština u ovom projektu. U cijeloj BiH, pa i u regionu, kroz aktivnosti nevladnih organizacija ali i akademskih institucija, skreće se pažnja javnosti na pogubne efekte eksponencijalne izgradnje MHE, s obzirom na ekocid koji njihova izgradnja dovodi i uzrokuje nesagledive posljedice po ekosisteme, ali i po lokalnu zajednicu.

Važnost odgovornog upravljanja vodovodnim potencijalima

U cilju uspješne realizacije projekta definisan je detaljan projektni plan koji uključuje edukativne radionice, terenske obilaske, ulične kampanje, javne rasprave, sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica i nadležnim organima uprave.

Ovaj projekat će trajati 8 mjeseci i njegovom implementacijom će se povećati informisanost i uključenost građana i građanki Grada Goražde i opština Višegrad i Foča o važnosti odgovornog upravljanja vodnim potencijalima.

UG Bjelava se od svog nastanka trudi da na razne načine uključi ekološko osvještene ljude u djelovanje koje se tiče zaštite životne sredine, netaknute prirode, šuma i rijeka. Najaktivniju borbu trenutno vodimo upravo na rijeci Bjelavi po kojoj smo i nazvali udruženje, a koja je jasan primjer negativnog uticaja tih pogubnih projekata zvanih MHE prvenstveno na ljude koji žive na tom prostoru, pa i na samu životnu sredinu. Postoje koncesioni ugovori na skoro svim rijekama, a kojih na našoj teritoriji ima ukupno 17. Ovom zagovaračkom kampanjom zajedno sa kolegama iz susjednih opština Goražde i Višegrad želimo da uključimo što veći broj ljudi u borbu protiv projekata koji profit donose samo investitoru i užem krugu ljudi, a široj zajednici ostavljaju suha korita“, kazao je Jovan Drakul, koordinator projekta ime UG Bjelava.

Koordinatori projekta, Dejan Furtula i Mirela Mekić-Borović predstavili su novoosnovna Udruženja te ukazali na važnost saradnje sa ostalim ekološkim organizacijama u cilju ukazivanja javnosti na ugroženost naših rijeka izgradnom MHE.