Foto: Vlada KS

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, te ga uputila u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Kako je u svom uvodnom obraćanju istakao predlagač ovog zakona zastupnik Igor Stojanović, Kanton Sarajevo na ovaj način želi kroz sistemsko rješenje obezbijediti trajnu podršku povratnicima u ovu općinu, te dati još jedan doprinos u implementaciji Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Ovim zakonom se utvrđuju mjere za ubrzanu obnovu i razvoj općine Srebrenica, podrška održivom povratku povratnicima i žrtvama genocida počinjenog u ovom bosanskom gradu, kao i članovima njihovih porodica.

Među poticajnim mjerama, zakon predviđa obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata povratnika, obezbjeđenje infrastrukturnih kapaciteta za povratnike kao što su elektrifikacija, vodovodna i saobraćajna infrastruktura, izgradnja i osposobljavanje zdravstvenih i vjerskih objekata.

Takođe, povratnicima u Srebrenicu želi se obezbijediti viši kvalitet života, kroz poboljšanje stambenih kapaciteta, obezbjeđenje pristupa novim tehnologijama i internetu, kroz adekvatnu zdravstvenu zaštitu i kreiranje novih radnih mjesta, obezbjeđenje potrebnih prekvalifikacija povratnika, kroz odgovarajuću socijalnu pomoć, te mogućnost dobijanja potrebne besplatne pravne pomoći.

U ove svrhe, kako je predviđeno ovim nacrtom zakona, Vlada KS bi uspostavila poseban ured u Srebrenici koji bi upravljao i koordinirao svim vidovima pomoći i podrške povratnicima, a koji bi djelovao u sastavu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Zastupnici Skupštine KS su jednoglasno pozdravili donošenje jednog ovakvog zakona ističući da će se po prvi put na jedinstven i sistemski način pristupiti cjelovitoj pomoći povratnicima u Srebrenicu, kao i povratnicima u sela koje se nalaze na rubovima svih istočnobosanskih gradova koji gravitiraju ovom području – Vlasenici, Bratuncu i drugima.

Nacrt zakon je prepoznat kao dobar i hvale vrijedan osnov koji treba dodatno doraditi i precizirati, kako bi ova pravna norma bila primjenjiva u praksi. Takođe se treba voditi računa o nadležnostima pojedinih nivoa vlasti, kao i o iskazanim potrebama povratnika.

Zastupnicima i javnosti se ovim povodom obratio i predsjedavajući Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković koji je pozdravio opredjeljenje Kantona Sarajevo u obezbjeđivanju svih oblika podrške i pomoći koja je povratnicima u Srebrenicu, ali i u drugim dijelovima entiteta Republika Srpska, itekako potrebna.

Skupština će u svrhu kreiranja kvalitetnog konačnog prijedloga ovog zakona, imenovati posebnu radnu grupu koju će uz predstavnike svih parlamentarnih stranaka u Skupštini činiti i predstavnici Vlade KS, kao i predstavnici povratnika u općinu Srebrenica.

Sa današnje sjednice Skupštine KS upućen je poziv i drugim kantonima i nivoima vlasti da na sličan način budu dio sistemske pomoći općini Srebrenica, saopćeno je iz Vlade KS.