U ponedjeljak će biti održana 37. sjednica Skupštine KS

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo, kojim je predsjedavao predsjedavajući SKS Elvedin Okerić, zakazao je danas održavanje 37. redovne sjednice ovog kantonalnog zakonodavnog tijela za ponedjeljak, 31. maj 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati.

Na današnjoj sjednici članovi kolegija su raspravljali i o formatu održavanja naredne sjednice Skupštine.

Zbog potrebe za neophodnim provjerama službi koje opslužuju rad Skupštine KS dogovorili su se da će format održavanja biti naknadno utvrđen, odnosno na narednoj sjednici kolegija koja se mora održati najkasnije četiri dana prije održavanja pomenute redovne sjednice.

Na dnevni red ove sjednice uvrštene su sljedeće tačke: Nacrt zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, Izvještaj o izvršavanju Budžeta KS za period od 01.01. do 31.12.2020. godine, te izvještaje o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja KS, Hitne medicinske pomoći, JU Psihijatrijska bolnica KS, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, JU Apoteke Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, te Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu.

Kao informativni materijal, zastupnicima će biti dostavljena Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području KS za mart ove godine, Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima i poljoprivedi na području KS za 2021. godinu, te presuda Ustavnog suda FBiH od 21.04.2021. godine.

U dnevni red ove sjednice, na prijedlog zastupnika Damira Marjanovića, uvršten je i Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje.

Na današnjoj sjednici Kolegija dogovoreno je da do njenog narednog zasjedanja klubovi stranaka koji participiraju u radu Skupštine KS predlože članove radne grupe koja će se intenzivno uključiti u izradu teksta Prijedloga zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, saopćeno je iz Vlade KS.