Foto: Stari Grad

Foto/ Na Kovačima obilježena 29.godišnjica pokušaja deblokade grada i stradanja 25 pripadnika Zelenih beretki

Na Šehidskom mezarju Kovači danas je, u organizaciji Udruženja Zelene beretke Stari Grad, obilježena 29. godišnjica jedne od najvažnijih bitki za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

Na današnji dan 1992. godine, u pokušaju deblokade grada, jedinice iz sastava Armije RBiH izvšile su napad u više pravaca Žuč – Hrasno brdo – Orlić – Kobilja Glava – Kromolj – Poljine – Gazijin han – Trebević – Vraca. Cilj napada bio je probiti čvrsti obruč i izvršiti deblokadu grada, a jedinice su imale su zadatak presjeći komunikaciju Lukavica – Pale i time onemogućiti agresorskim snagama vršenje pomoći na drugim pravcima napada – rečeno je tokom današnjeg obilježavanja.

Vahid Alić, predsjednik Udruženja Zelene beretke Stari Grad prisjetio se svojih hrabrih saboraca.

Akcija je tekla u tri pravca. Glavni pravac bio je Mala Čolina kapa – Bob staza -Vidikovac, a akciju je vodio legendarni komandant Muhidin Dino Magoda. Lijevim krilom komandovao je Sulejman Zolj“, ispričao je. Akcija je počela rano toga jutra.

Foto: Stari Grad
Foto: Stari Grad

Prva borbena dejstva na padinama Trebevića izvela je protivoklopna borbena grupa Bosna 3, na čelu sa Alijom Miladinom. Razbio je prve linije odbrane agresora i potisnuo ih duboko u teritoriju prema Vidikovcu. Naše jedinice su tada krenule u napad i ušle duboko u teritoriju agresora gdje je došlo do borbe prsa u prsa. Nažalost, došlo je i do ranjavanja komandanta Sulejmana Zolja koji je prebačen u bolnicu, ali je izgubio bitku za život“, prisjetio se Alić.

Akcija je trajala sve do večernjih sati kada su naše jedinice uspjele završiti zadatak u potpunosti i ovladati platoom Vidikovca gdje se po prvi put zavijorila zastava sa ljiljanima koju je postavio naš saborac Avdo Panjeta“, kazao je Alić.

Oslobođenje platoa Žuč.

Toga dana jedinice Armije RBiH su na glavnom pravcu brda Žuč oslobodile plato Žuči sa dominantnim kotama Vis – Golo brdo – Orlić, te uništile i zarobile veliki broj materijalno-tehničkih sredstava, oružja, municije i sanitetskog materijala.

Foto: Stari Grad
Foto: Stari Grad

Na padinama Trebevića život je dalo 25 pripadnika Zelenih beretki, a u rejonu Poljina poginula su još četiri pripadnika. U akciji oslobađanja i probijanja čvrstog obruča živote je dalo skoro dvije stotine pripadnika vojnih formacija: Zelene beretke, Patriotska liga, MUP RBiH, specijalne jedinice, te druge jedinice iz sastava Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među onima koji su tog dana položili svoj život za domovinu je i legendarni specijalac Vinko Šamarlić koji je samo dan poslije svoje pogiblje trebao da ide na Olimpijske igre da brani boje države Bosne i Hercegovone.

U ime Općine Stari Grad i općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, obilježavanju ove značajne godišnjice prisustvovala je delegacija u sastavu: predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad dr.sc. Mirza Batalović, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Adela Plakalo, savjetnik načelnika za boračka pitanja Samir Muhić, a u ime Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine stručna savjetnica Amela Bogunić.

Obilježavanju su prisustvovali i članovi porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici boračkih udruženja i ostali građani. Položeno je cvijeće i proučena Fatiha na centralnom spomen-obilježju i mezaru rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, saopćeno je iz Općine Stari Grad.