Foto: KJKP ViK/ Arhiv

KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Terovića, Envera Šehovića, Jošanička, Igmanska, Braće Kršo, Poturovići, Krivoglavci, Semizovac, Nebočaj, Donja Vogošća, Radićeva, Logavina, Nusreta Fazlibegovića, Trg solidarnosti, Reisa Fehima Spahe čikma, Braće Fazlić, Avde Palića, Vitkovac, Čadordžina, Streljačka, Kobilja glava, Tome Mendeša, Novi rezervoar i Bulevar Meše Selimovića.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama: Reisa ef. Hadžiomerovića, Uglješe Uzelca, Semira Frašte, Baruthana, Sarajevskih gazija. Mašinsko čišćenje slivnika planirano je da se vrši u ulicama Humska i Antuna Branka Šimića, čišćenje i pročepljenje slivnika u ulici Grbavička, ispitivanje kanala u ulici Bakije sokak, ručno čišćenje šahta u Posavskoj a ručno čišćenje slivnika u Posavskoj i Za beglukom.

Crpanje taložnika izvodiće se na Butilama, saopćeno je iz ViK-a.