KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Kobiljak, Gradačačka, Harisa Kurtovića, Dejzina Bikića, Trg solidarnosti, Put Famosa, IV Viteške, Igmanskog bataljona, Trešnje, Doglodske barice, Novopazarska, Aleja lipa, Reisa Fehima Spahe, Rogina, Hadži Mustafe Penjave, Muhameda ef. Pandže, Grličića brdo, Baruthana, Sarajevskih gazija, Obhodža, Čebedžije gornje, Hadžijamakova, Ploča, Mustafe Dovadžije i naselje Vratnik.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Halid bega Hrasnice, Ramiza Salčina, Bulevar Meše Selimovića, Braće Begić, IV Viteške. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Put Famosa, Adema Buće, Branilaca Sarajeva i Mis Irbina. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulicama Bakije sokak, Braće Begić i Bulevar Meše Selimovića, ručno čišćenje bazena u ulicama Mjedenica, Ramića banja i Nusreta Fazlibegovića a sapiranje prokopa u ulici Radnička.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bačići i u ulicama Višegradska i Braće Baljić, saopćeno je iz ViK-a.