KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Ramiza Salčina, Krka, Jusufa Juke Gojaka, Franca Lehara, Braće Begić, Alipašina, Fejze Softe, 6. Aprila, Rahima Čatovića a u trećoj smjeni, čišćenje kanala vršit će se u ulicama Telali i Brodac.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Igmanskog bataljona i Adema Buće, ručno čišćenje slivnika u ulici Muhameda Kantardžića a ručno čišćenje bazena vršit će se u ulici Mjedenica.

Danas će radovi biti izvođeni u slijedećim ulicama: Blagovac III, Podigmanska, Ramiza Alića, Kakrinjski put, Talirevića, Porodice Foht, Safvet-bega Bašagića, Jukićeva, Maria Mikulića, Fadile Odžaković Žute, Dejzina Bikića, Hadži Mustafe Penjave, Kalemova, Bosanskih gazija, Avde Palića, Zaima Šarca, Asima Ferhatovića, Marsela Šnajdera, Fikreta Ploče, Nusreta Fazlibegovića, Asafa Serdarevića, Rušida Prgude, Ismeta Mujezinovića i Vidovci.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima, saopćili su iz ViK-a.