Foto: Arhiv

Sarajevska ulica kojoj su zaboravili da nadiju ime više od trideset godina

U periodu između dva svjetska rata u Sarajevu je bilo veoma malo ulica koje nisu imale svoj zvaničan naziv.

Jedna od njih, možda čak i ulica koja je bila bezimena najduže vremena, od 1897. do 1931. godine bila je ulica Tahčića sokak.

Ovaj mali sokak, koji spaja ulicu Kovači sa ulicom Safvet bega Bašagića, izgrađen je u vrijeme osmanskog perioda, najvjerovatnije u prvoj polovini 16. vijeka. Ime sokaka nastalo je po prezimenu Tahčić, koje predstavlja narodni izgovor originalnog imena Taščić.

Taščići su bili članovi porodica koje su se bavile taščijskim zanatom, a bili su poznati sarajevski klesari koji su radili i imali svoje dućane na prostoru tog sokaka.

Ova ulica je do 1885. godine nosila naziv Tašči- sokak. Sastoji se od niza prizemnih i jednospratnih dućana, spojenih jedan uz drugog.

Nažalost, Taščije su davno isklesali svoje posljednje radove izložene u dućanima ovog malog sokaka.