Foto: KJKP Rad

Borba sa smećem u Sarajevu se nastavlja: U oktobru formiranje komunalne policije

Sarajevo ne može izaći nakraj sa smećem, u oktobru formiranje komunalne policije

Za postizanje kontinuiteta u zavođenju komunalne čistoće i javne higijene na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine potreban je kontinuirani nadzor, praćenje i sankcionisanje neodgovornih pojedinaca koji svojim nedopustivim ponašanjem narušavaju javnu higijenu, a time i ugled Sarajeva.

Prethodnih dana na terenu su ponovo evidentirana svjesna i namjerna kršenja zakonske regulative kojom je uređena oblast odlaganja otpada i komunalne čistoće. Neodgovorni pojedinci odlagali su otpad mimo kontejnera, te su evidentirane apsurdne situacije da su kontejneri prazni, a otpad ostavljen pored njih.

I pored brojnih upozorenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, nažalost pojedinci su i ovaj put nepropisno odlagali otpad životinjskog porijekla i kože kurbana, bacajući ih u kontejnere, što je strogo zabranjeno i zakonom kažnjivo. Zahvaljujući saradnji sa građanima i dobroj komunikaciji koja se ostvaruje putem viber broja (062/002-244) nadležna preduzeća i organi su u posjedu fotografija i video snimaka ovih prekršilaca protiv kojih će se poduzeti mjere.

Sve navedeno razlog je za intenziviranje aktivnosti na formiranju komunalne policije koja se nameće kao jedino trajno rješenje u zavođenju reda u oblasti javne higijene. Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, koji rukovodi Operativnim timom formiranim radi provođenja akcije čišćenja glavnog grada, potvrdio je da će se već sljedeće sedmice sastati sa kolegama iz regiona i preuzeti njihove pozitivne prakse iz ove oblasti.

„Zaista je formiranje komunalne policije jedini način da stanemo ukraj primitivizmu i malograđanštini pojedinaca zbog kojih ispaštaju građani cijelog Kantona Sarajevo. Nećemo više tolerisati takvo ponašanje i formirat ćemo odjeljenje komunalnih policajaca koji će djelovati 24 sata dnevno na terenu, uz mogućnost izdavanja prekršajnih naloga, pokretanja prekršajnih postupaka, pa čak i podnošenja prijava za krivična djela za neodgovorne pojedince,“ najavio je ministar Hadžiahmetović.

Dodao je da se ovo odnosi jednako na fizička, kao i na pravna lica koja ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, ne uklanjaju adekvatno otpad, ne održavaju zelene površine čiji su vlasnici, ne vrše dezinfekciju i deratizaciju, dozvoljavaju nelegalne deponije na privatnim posjedima i drugo.

„Ne mogu komunalna preduzeća održavati nekome privatne parcele, kositi travu i uklanjati otpad. Za takve prekršaje će ubuduće odgovarati svi koji ih počine“, kazao je ministar.

Stanje na terenu uslovljava i dinamiku aktivnosti, te je resorni ministar već odredio i rokove za formiranje komunalne policije.

„Sljedećeg mjeseca će Ministarstvo završiti kompletnu dokumentaciju: osnivački akt, pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, ovlaštenja i drugo. U planu je da Vlada KS već u septembru ima nacrt zakona o komunalnoj policiji, kako bismo već u oktobru mogli raditi na njenom formiranju i početi sa djelovanjem na terenu“, istakao je ministar Hadžiahmetović, saopćeno je na stranici Vlade Kantona Sarajevo.