Foto: N. M./ Sarajevska sehara

Naša stranka uputila inicijativu da se uspostavi besplatan pristup internetu u najfrekventnijim ulicama Sarajeva

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva Naša stranka uputila je inicijativu da se uspostavi besplatan pristup internetu a građane i posjetioce najfrekventnijih javnih turističkih mikrolokaliteta u gradu.

Inicijativu je uputio vijećnik Adi Škaljić, a navodi da je ovo jedan od preduslova da Sarajevo postane važna turistička destinacija.

Sarajevo pretenduje postati važnom turističkom destinacijom Zapadnog Balkana. Jedan od preduslova za to je mogućnost grada da u što većoj mjeri zadovolji komunikacijske i informacijske potrebe svojih posjetilaca“, pojasnio je.

Prema inicijativi Grad bi zajedno sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo te Elektrotehničkim i Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu trebao da pokrene aktivnosti.

Dodatni benfit ovog projekta ogleda se i u činjenici da će se kroz prijave na besplatan WI-FI formirati baza podataka o turistima i broju posjeta, na osnovu koje će se moći vršiti analize potreba za dalji razvoj turističke ponude“, zaključio je Škaljić.