Foto: KJKP ViK/ Arhiv

Iz ViK-a poručuju: Uočen novi kvar kod Vistafona, moli se građanstvo za razumijevanje

Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo saopćilo je da je došlo do dodatnih problema u krugu Vistofona, što će prolongirati puštanje vode.

Nakon završenih radova na uvezivanju novog cjevovoda DN 700 mm, most kod Vistafona, krenulo se sa zapunjavanjem cjevovoda na radni pritisak, nakon čega je uočen kvar na istom,

te se moralo pristupiti ponovnom isključenju i sanaciji kvara. Prisutne su ekipe izvođača radova i KJKP “ViK-a”, te se moli građanstvo za razumijevanje, navodi se u saopćenju.

Napominjemo, u sklopu navedenih radova  došlo je do prekida u vodosnabdijevanju sljedećih naselja s pripadajućim ulicama: Koševsko Brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum Brdo, Gornji Velešići, Hotonj, Orahov Brijeg, Barica, Ugorsko, Dreskovača, Jošanica Donja, Krše, Nova industrijska zona (Vogošća), te ulica: Alipašina, Bolnička, Muje Šejte, Koševo i Patriotske lige.