Foto: Press služba Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo angažovala dodatne radnike na održavanju komunalne higijene javnih površina

Općina Novo Sarajevo poduzela je hitne mjere i putem Službe civilne zaštite angažovala radnike na održavanju komunalne higijene javnih površina na području Općine.

Kako kažu, u posljednje vrijeme veliki broj građana nezadovoljan je stanjem javnih i zelenih površina na području općine Novo Sarajevo, zbog čega je Općini upućeno više prijava i žalbi na rad komunalnih preduzeća.

Dodaju da značajan broj javnih površina nisu obuhvaćene godišnjim programom rada kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “Park” i “Rad”.

Radnici će biti angažovani u periodu od dva mjeseca, a sve sa ciljem poboljšanja stanja komunalne higijene koje, zbog niza otežavajućih okolnosti, nije zadovoljavajuće na terenu“, saopćila je Općina Novo Sarajevo.