Pitanja Arijane Memić za Tužilaštvo KS nakon oslobađajuće presude Seferovićima: Da li će biti disciplinskih postupaka?

Zastupnica Arijana Memić na današnjoj sjednici Skupštine KS uputila je pitanja Tužilaštvu KS nakon što je Vrhovni sud FBiH 27. jula izrekao oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću, koji su bili optuženi da su skrivili saobraćajnu nesreću te da je u toj saobraćajnoj nesreći stradao Dženan Memić.

Time je Vrhovni sud FBiH utvrdio da KTKS nije dokazalo da je Dženan Memić stradao u izmišljenoj saobraćajnoj nesreći.

Mi nalazimo da za tvrdnju tužilaštva da se događaj desio na način kako je to opisano u optužnom aktu, nema dovoljno dokaza”, izjavio je predsjedavajući Vijeća Slavko Marić.

Ranije je Kantonalni sud KS već dva puta oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića, i to u svojim presudama obrazložio na 140 i 211 stranica. Ni Kantonalni sud KS nije našao da ima dovoljno dokaza za tvrdnje Kantonalnog tužilaštva KS.

Ovo je slučaj koji je već pet i po godina u fokusu javnosti. Raspravljalo se o radu nadležnih institucija u ovom predmetu i pred Skupštinom KS, kao i u Parlamentu FBiH, ali i na mnogobrojnim sastancima međunarodnih institucija u BiH i izvan BiH. Komisija za sigurnost SKS je 2016. godine formirala AD HOC tijelo, koje je utvrdilo i početkom 2017. godine prezentiralo izvještaj o mnogobrojnim propustima i prekršajima o radu MUP-a KS na ovom slučaju a poznato je da nadzor nad vođenjem istrage ima KTKS.

Na koncu, o ovom slučaju se govori konstantno u medijima, na društvenim mrežama, ali i na ulicama, u školama, pa i među radnim kolegama. Danas, ne postoji osoba u BiH, koja nije čula za slučaj “Memić” a samim time i za pokušaj tužilaca KT KS da zataškaju ovo očigledno ubistvo.

Porodica i prijatelji su do sada održali 19 protesta u Sarajevu, ali i niz protesta izvan Sarajeva i granica BiH. I prije ovog slučaja nije bilo povjerenja u pravosudne institucije a nakon slučaja “Memić” i slučaja “Dragičević” u Banja Luci, ono je definitivno narušeno, ako ne i sasvim izgubljeno u KS nakon donošenja presude VS FBiH kojom su Ljubo i Bekrija Seferović pravosnažno oslobođeni od izmišljene optužnice Kantonalnog Tužilaštva KS protiv.

Veliku ulogu u tome odigrale su gore pomenute tri oslobađajuće presude, kao i izvještaj AD HOC tijela Komisije za sigurnost SKS te pred Sudom BiH potvrđena optužnica Tužilaštva BiH protiv pet lica koja se terete za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima “protuzakonito posredovanje, pomoć počinitelju nakon učinjenog kaznenog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza””, kazala je zastupnica.

Memić je dodala da ono što trenutno zabrinjava je činjenica da se KTKS još uvijek nije oglasilo nakon presude Vrhovnog suda FBiH.

Pitanja koja su upućena Tužilaštvu KS
Pitanja koja su upućena Tužilaštvu KS

KTKS nije dalo komentar na presudu, nije objasnilo javnosti da li će i koje korake nakon takve presude poduzeti protiv tužilaca koji su radili na ovom predmetu jer je očigledno da to tužilaštvo više ne može ponovo istraživati ovaj slučaj koji je preuzelo Tužilaštvo BiH kako bi se konačno utvrdio stvarni način i uzrok smrti Dženana Memića. Podsjećam, KTKS je optužnicu protiv Ljube i Bekrije Seferović formiralo na iskazima 27 svjedoka, vještačenjima 10 vještaka i na 37 materijalnih dokaza. Niti jednim dokazom nisu uspjeli dokazati van razumne sumnje, da se događaj odvio kako je navedeno u optužnici.

Na slučaju je radilo ukupno 9 tužilaca, a troškove čitavog procesa pred Kantonalnim sudom KS snose građani ovog kantona, odnosno isti će biti pokriveni iz budžetskih sredstava. O kolikom iznosu se tačno radi, mi možemo samo pretpostaviti. Ono što je sigurno jeste da je u pitanju više miliona KM“, kazala je Memić.

Ona je pitala Tužilaštvo KS koje će korake poduzeti nakon oslobađajuće presude kao i da li će disciplinski odgovarati tužioci koji su zastupali pogrešnu optužnicu.