Foto: Press Općine Centar

U Kantonu Sarajevo počeo drugi upisni rok prvačića

U  toku je drugi upisni rok u prve razrede redovne osnovne škole i trajat će do kraja augusta, navode iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kanotna Sarajevo.

Roditelji koji su propustili prvi upisni rok, do kraja ovog mjeseca mogu izvršiti upis dostavljanjem školi rodnog lista djeteta, uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog obrazovanja, prijave iz CIPS-a na uvid i ljekarskog uvjerenja.

Podsjećamo, u općini Stari Grad u prvom upisnom roku za školsku 2021/22. godinu upisano je svega 207 prvačića, odnosno 13 odjeljenja. To je značajan pad broja prvačića u odnosu na prošlu godinu, zbog čega je u Općini Stari Grad u maju ove godine održan sastanak sa direktorima osnovnih škola, članovima Koordinacije Vijeća roditelja Stari Grad, te nadležnom općinskom Službom za obrazovanje, kulturu i sport.

Sufinansiranje rada produženih boravaka u osnovnim školama?

Kako bi se riješili evidentirani problemi i podstakli roditelji na veći broj upisa djece u škole u Starom Gradu, zatraženo je od nadležnog ministarstva pridržavanje upisnih područja i isti uslovi u školama. Koordinacija Vijeća roditelja Stari Grad uputila je nadležnom ministarstvu zahtjev da roditeljima daju saglasnosti za upis u drugim općinama samo uz opravdane razloge, te da se poštuju upisna područja. Zatraženo je i da Ministarstvo nađe modalitet za sufinansiranje rada produženog boravka u osnovnim školama, kao i finansiranje pripravnika koji bi radili u produženim boravcima što bi zasigurno privuklo roditelje da djecu upisuju u starogradske škole jer bi samim tim i cijene produženog boravka bile povoljnije.

Ministarstvo za  odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nakon toga je donijelo Zaključak o formiranju radne grupe, koja će početkom školske 2021/22. godine anketiranjem nastavnika, roditelja i učenika identificirati probleme u oblasti obrazovanja na području općine Stari Grad, te ponuditi rješenja za njihovo prevazilaženje. Jedan od zadataka će biti i analiza produženog boravka i finansijska projekcija troškova njegovog sufinansiranja.

Škole u Starom Gradu su se obavezale da će više afirmirati roditelje i raditi na poboljšanju imidža svojih škola, te aktivnije komunicirati sa roditeljima putem društvenih mreža i ukazivati na pozitivne prakse u svom radu sa djecom, postignute rezultate na takmičenjima, vannastavne aktivnosti i drugo. Drugi upisni rok pokazat će koliko se uspjelo u tome i da li će broj upisanih prvačića barem ostati na nivou prošlogodišnjeg.

Osigurana kvalitetna infrastruktura

Kako bi se učenicima i nastavnom osoblju u Starom Gradu osigurali što bolji uslovi za rad u školskim objektima, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić je prethodnih godina sistemski rješavao pitanja iz oblasti infrastrukture.

Čak su u prethodnom periodu sagrađene i dvije nove škole: područna škola “Mula Mustafa Bašeskija” na Sedreniku i aneks škole “Vrhbosna” na Mošćanici, kao i dvije sportske sale – u Logavinoj za OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” i u Konaku za OŠ”Edhem Mulabdić”.

U osnovnoj školi „Saburina, jednoj od najstarijih školskih ustanova u gradu, uspješno je realizovan projekat”Povećanja energetske efikasnosti objekta”…, a koji je dio projektne saradnje ambasada Slovačke, Japana, Poljske, Češke i Mađarske, uz učešće i podršku i Općine Stari Grad Sarajevo. Skoro pola miliona maraka uloženo u novi sistem grijanja, stolariju, sanaciju toaleta, biblioteku itd.

Prošle godine je urađena restauracija zgrade Muzičke akademije, te utopljavanje OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.

Kako je najavljeno, ulaganja se nastavljaju. Centralni objekat OŠ „Edhem Mulabdić“, sagrađen prije više od 130 godina, do kraja ove godine dobit će novu stolariju i grijanje. Sporazum o saradnji na utopljavanju objekta potpisali su općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović i direktorica OŠ “Edhem Mulabdić” Amela Avdić. Projekat je vrijedan 530.000 KM.