Foto: Press služba Općine Stari Grad

U Starom Gradu postavljeni novi “zvonoliki kontenjeri”

U Općini Stari Grad su postavljeni novi zvonoliki kontenjeri za otpad u ulici Put mladih muslimana u neposrednoj blizini okretnice Hošin brijeg. 

Naime, u ulici Put mladih muslimana – u neposrednoj blizini okretnice Hošin brijeg, ranije su izmješteni kontejneri, a na zahtjev Prve policijske uprave – Policijska stanica Stari Grad.

Kontejneri su izmješteni iz bezbjedonosnih razloga jer je njihovo pražnjenje ometalo odvijanje saobraćaja i izazivalo opasnost za sve učesnike.

Nakon izmiještanja, građani su nastavili da odlažu otpad na ovoj lokaciji, stvarajući deponiju uz samu saobraćajnicu što je bilo nedopustivo i potpuno neprimjereno, te je Općina u više navrata reagovala i upozoravala građane.

Iako je Općina Stari Grad, putem Službe za lokalni razvoj i mjesne zajednice, još 2019. godine planirala formiranje zelenog otoka na lokaciji Hošin brijeg – okretnica, pojedini građani su izrazili protivljenje i dostavili peticiju kojom su odbili ovo rješenje.

U konačnici, ispostavilo se da je ovo rješenje jedino optimalno i najprihvatljivije za veći dio naselja.

Održani su zborovi građana Mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli gdje je većina građana zauzela stav da ne želi biti “taoci politike pojedinih komšija”, te je donesen zaključak kojim traže postavljanje zvonolikih kontejnera na okretnici.

Postavljeni su plavi, žuti i zeleni kontejneri za selektivno odlaganje otpada za reciklažne sirovine (papir, karton, plastika, metal, staklo).

Također je postavljen i kontejner za tzv miješani otpad.

“U narednom periodu izvršit će se i uređenje prostora na kojem se nalaze kontejneri, tačnije asfaltiranje pristupa i postavljanje fizičke zaštite koja će spriječiti nepropisno parkiranje vozila na ovom prostoru,” saopćeno je iz Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica.