Foto: N. M./ Sarajevska sehara

Foto/ Počeo protest studenata koji su nezadovoljni uslovima studiranja i radom SPUS-om

Protest studenata koji su nezadovoljni uslovima studiranja i radom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) počeli su ispred Doma sindikata.

Kako je ranije najavljeno, osim SPUS-om, čiji su rad nazvali samovoljnim, nezadovoljni su i odnosom kantonalne vlasti i Rektorata UNSA prema studentima.

Izdvojili su četiri zahtjeva:

  • Da se izvrši nadzor nad provođenjem Zakona o visokom obrazovanju u kontekstu, kako su naveli, nepoštivanja normi u vezi sa uslovnim predmetima, obaveze plaćanja članarine u biblioteci i tretiranja mladih s poteškoćama u razvoju na UNSA;
  • Da se obrazloži kontinuirana uplata od 20 KM za potrebe održavanja Studentskog informacionog sistema (ISSS);
  • Da se razmotri proceduralno smanjenje školarine studenata. Ovo su naveli kao zahtjev iz razloga što smatraju da ne može konvencionalno, kabinetsko i online izvođenje nastave koštati isto;
  • Da se prilikom predstojeće akademske godine implementiraju prošlogodišnja zakonska rješenja koja se odnose na prijenos predmeta iz jedne u drugu akademsku godinu.

Protest organizuje Vijeće mladih KS, a neki od vodećih ljudi imaju podebeo dosije.