Ismir Mirvić novi predsjednik FK Sarajevo, izabran i Upravni i Nadzorni odbor

Damir Kasum je prije nekoliko dana najavio odlazak sa mjesta predsjednika UO FK Sarajevo, a danas je na to mjesto imenovan Ismir Mirvić.

Danas je u prostorijama hotela Ibis održana vanredna Skupština Fudbalskog kluba Sarajevo.

Prva tačka dnevnog reda bio je prenos glasačkih uloga na Ismira Mirvića i Vincenta Tana.

Kao druga tačka dnevnog reda bilo je definisanje novog Upravnog odbora, kojeg će činiti Ismir Mirvić kao predsjednik, te Hajrudin Kapetanović i Jasmina Suljović.

Imenovan je i novi Nadzorni odbor kojeg će činiti Jalil Rasheed kao predsjednik, te Merisa Peco-Čukurija i Adrian Cottman.