Foto: Pixabay

Osnivanje Holdinga u KS: Višak 560 radnika, za menadžment i rukovodioce godišnje treba 738.000 KM

Pred zastupnicima Skupštine KS u utorak će se naći i Prijedlog Zaključka o prihvatanju Studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo iz 2019. godine.

Međutim, podaci korišteni u ovoj studiji su iz 2017. godine, a nakon pet godina došlo je do velikih promjena pa je pitanje koliko je ova studija održiva i plodno tlo za ovaj proces.

Samo na primjeru “Sarajevogasa” i KJKP “Toplane-Sarajevo” može se uporediti stanje. Prema informacijama oba ova preduzeća od 2018. godine su održiva, tako da će se morati ići ili sa novom Studijom ili pojedina preduzeća izuzeti iz ovog pocesa.

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je na sjednici 17. septembra “Studiju društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo”.

Studiju je, u koordinaciji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom – SERDA, izradio Ekonomski institut u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i ENOVA d.o.o Sarajevo.

Kako je obrazložio ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, formiranje ovog holdinga je intencija i jedna od mjera aktuelne Vlade, zbog čega su i pokrenute neophodne administrativne procedure.

Cilj je reforma javnog komunalnog sektora na području Kantona Sarajevo, te iznalaženje rješenja koja bi dovela do efikasnijeg rada javnih komunalnih preduzeća, uz poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju građanima i ostvarivanje ušteda u poslovanju.

Namjera je objediniti administrativne dijelove javnih komunalnih preduzeća, uglavnom u dijelu javnih nabavki, pravnih pitanja i drugih zajedničkih poslova na jednom mjestu, odnosno u okviru holdinga koji bi ubuduće vršio ove poslove. Time će se ostvariti veća učinkovitost i kvalitet u radu, spriječiti povećanje broja radnih mjesta, ali i ostvariti višemilionske uštede u postupcima javnih nabavki koje bi se provodile jedinstveno za sva preduzeća. Bit će omogućena i jedinstvena naplata svih komunalnih usluga na jednom mjestu i preko jednog računa za građane“, naveo je, između ostalog, ministar Hadžiahmetović.

U okviru Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, djeluje sedam kantonalnih javnih komunalnih preduzeća i to: 1. KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo 2. KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo 3. KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo 4. KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo 5. KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo 6. KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 7. KJKP „Tržnice – Pijace“ d.o.o. Sarajevo

Obzirom da navedena preduzeća egzistiraju na nivou Kantona Sarajevo, te da neka od tih preduzeća imaju srodne djelatnosti koje obavljaju neophodno je pokrenuti određene aktivnosti, kako bi se troškovi unutar preduzeća smanjili, odnosno sveli na minimum, a povećala produktivnost obavljanja komunalne djelatnosti.

Na bazi iskustava u okruženju prvenstveno u gradu Ljubljani i Zagrebu formiranja holdinga u komunalnoj privredi, imalo je pozitivan rezultat u svim segmentima, a pogotovo kod uštede u administrativnim poslovima (pravnim, ekonomskim, informatičkim), jer su isti bili objedinjeni i vršeni od strane Holdinga. Kao dodatna prednost, istaknuto je i postojanje jedinstvene baze podataka za korisnike individualne komunalne potrošnje, te uštede koje su nastale u postupcima javnih nabavki, obzirom da su se provodile jedinstvene procedure za sva preduzeća.

Iako se u studiji navode uštede, prema projekciji koja je napravljena u Studiji godišnja ušteda je 126.000 KM, ali analizom podataka jasno je da će za plaće direktora i sedam izvršnih direktora Holdinga biti potrebno 450.000 KM. S obzirom da prestaje potreba za pozicijama direktora javnih komunalnih preduzeća oni će biti rukovodioci jedinica unutar Holdinga, a za njih osam potrebno je godišnje 288.000 KM. Dakle, to je samo za plate na godišnjem nivou za 16 ljudi 738.000 KM.

Pojašnjeno je da će na godišnjem nivou, bruto plaća direktora Holdinga iznositi 60.000 KM, zamjenika direktora 54.000 KM, te za sedam izvršnih direktora 336.000 KM.

Procjene su da će bruto plaća Rukovodioca organizacione jedinice Holdinga iznositi oko 1.800 KM neto, odnosno oko 3.000 KM bruto. Za navedenih 8 pozicija na mjesečnom nivou to iznosi 24.000 KM, odnosno godišnje 288.000 KM.

Dosadašnji mjesečni troškovi bruto plaća direktora komunalnih preduzeća su se u prosjeku kretali oko 4.500 KM, odnosno za 8 direktora 36.000 KM na mjesečnom nivou, odnosno 432.000 KM na godišnjem nivou. Uštede u bruto plaćama na upravljanju članicama Holdinga za svih 8 preduzeća iznose 144.000 KM. Također, u navedenim preduzećima će se broj zaposlenih smanjiti za navedenih 8 direktora, odnosno 432.000 KM, tako da će ukupno smanjenje iznositi 576.000 KM. Ukupne godišnje uštede, u ovom slučaju, će iznositi: 576.000 KM – 450.000 KM = 126.000 KM.

U ovoj studiji navedena su dva modela uspostavljanja Holdinga i to da komunalna preduzeća zadrže pravni subjektivitet ili uspostavu jednog preduzeća. Također su napravljene analize sa učešćem Grasa i bez tog preduzeća.

Kada je riječ o uposlenicima Holdinga prema Studiji postoji višak oko 560 zaposlenika koji su zaposleni u općim službama KJKP, tako da bi ukupan broj zaposlenih u komunalnom sektoru KS trebao biti 4.208 radnika.

Od navedenog broja, u Holdingu bi trebalo ukupno uposliti 292 zaposlenika, dok bi preostalih 3.916 zaposlenika trebalo biti zaposleno u operativnim jezgrima komunalnih preduzeća. Smatramo da je ispravno rješenje da se prilikom odabira minimalno potrebnog broja zaposlenika na nivou Holdinga treba prvo birati najsposobnije i najstručnije pojedince iz predmetnih službi KJKP koje će biti premještene na nivo Holdinga, a da se pojedinci koji ne budu ispunjavali definirane visoke kriterije zapošljavanja u Holding zbrinu kao tehnološki višak na jedan od zakonski mogućih načina. Na ovaj način bi trebalo obezbijediti najveći broj zaposlenika u Holdingu. Takav pristup će dalje dugoročno omogućiti uspješno poslovanje ne samo Holdinga već i komunalnog sektora KS u cjelini”, navodi se.

U jednom dijelu Studije kada je riječ o cijenama komunalnih usluga izglednija je opcija da će doći do povećanja cijena nego do njihovog smanjenja.