Foto: Arhiv

Skupština KS u utorak razmatra tačku o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji

Skupština KS u utorak 28. septembra održat će 42. radnu sjednicu, a kao redovne tačke su informacija o epidemiološkoj situaciji i zastupnička pitanja i inicijative.

Zastupnici bi na ovoj sjednici mogli razmatrati i zahtjeve Studentskog parlamenta koji su zatražili dodatni septembarski rok te prijenos tri predmeta u narednu godinu.

Jedan od zahtjeva je i smanjenje cijene školarina, ali resorno Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade je bez ministra iako se bliži akademska godina.

Problema je sve više pa bi stranke trojke što prije trebali predložiti kadrovsko rješenje za ovaj izuzetno važan resor u Vladi KS.

Neki od zastupnika proteklih dana održali su sastanke sa predstavnicima Studentskog parlamenta UNSA te će vjerovatno kroz zaključke i inicijative biti glas studenata u Skupštini KS.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o odobravanju zaključenja Memoranduma o razvoju saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Vlade Pokrajine Koruška (Pokrajina Koruška, Republika Austrija) koji uključuje saradnju u više oblasti nauke, privrede, kulture, društvenih nauka, zajedničko organiziranje konferencija, okruglih stolova, bilateralnih susreta, razmjenu iskustava i uspostavljanju konakata.

Prijedlog Zaključka o prihvatanju Studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo iz 2019. godine bit će razmatran na ovoj sjednici.

Na dnevnom redu su i programi rada institucija kulture KS za 2021. godinu, kao i institucija socijalne zaštite, te će biti razmatrani izvještaji o poslovanju nekoliko kantonalnih preduzeća i institucija za 2019. godinu i 2020. godinu.