Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Nakon analize, slijede saglasnosti za raspisivanje konkursa u JU “Djeca Sarajeva”

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo obavijestilo je javnost da do sada nije izdalo saglasnosti za zapošljavanje u novoj pedagoškoj godini, jer je proces zapošljavanja provođen izvan zakonskih okvira, te da ovo ministarstvo trenutno provodi analizu kadrovskih potreba u Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva”.

Planirane su aktivnosti analize sa novom upravom u JU “Djeca Sarajeva”, kao i sa Upravnim odborom ove ustanove.

Detaljno ćemo analizirati dostavljene zahtjeve, uporediti ih sa stvarnim potrebama za zapošljavanjem, te dostaviti saglasnosti za raspisivanje konkursa od kojih će jedan dio saglasnosti biti na neodređeno“, istakli su iz resornog ministarstva u ovom saopštenju.

Ministarstvo je opredjeljenja da se ovo važno pitanje riješi na sistematičan i zakonski uređen način.

U periodu, dok konkursna procedura bude u toku, Ministarstvo će potvrditi saglasnost za produženje ugovora za sve uposlenike koji su neophodni za odgojni proces sa djecom predškolskog uzrasta.

Smatramo da dosadašnji način produženja ugovora zaposlenicima nije adekvatno riješen, ali istovremeno želimo provesti sve procedure koje podrazumijevaju tačnu, jasnu i transparentnu analizu potreba“, potcrtali su iz ovog ministarstva.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje su trajnog opredjeljenja da je predškolski odgoj i obrazovanje važan segment odgojno-obrazovnog procesa, te je kao cilj, viziju i misiju Ministarstva predškolski odgoj postavljen u vrh prioriteta.

Ostvarivanje ovog prioriteta je značajan dio naših aktivnosti i bit će ostvaren uz poštivanje svih zakonskih, podzakonskih akata i Konvencija prava svakog djeteta“, naglasili su iz Ministarstva.

Dodali su i kako žele istaći da vjeruju da će sindikalna borba biti provedena u skladu sa propisanim zakonskim okvirima.