Foto: Pixabay

Objavljen Javni poziv za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima u Općini Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo danas je objavila je Javni poziv za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja ove općine

Kreditnu liniju za mlade koji prvi put rješavaju stambeno pitanje provode Općina Novi Grad Sarajevo i banka koja bude odabrana za plasman kreditne linije, a međusobna prava i obaveze uređuju ugovorom, navedeno je u Javnom Pozivu.

Općina Novi Grad Sarajevo je za subvencioniranje kamatne stope za pomoć mladima pri rješavanju stambenog pitanja u Budžetu za 2021. godinu utvrdila iznos od 100.000,00 KM.

Općina Novi Gard Sarajevo subvencionirat će kamate za stambeni kredit čiji iznos ne prelazi 120.000,00 KM i čiji rok otplate nije duži od 20 godina, prvih pet godina njegove otplate u iznosu do 3% kamatne stope na godišnjem nivou“, navedeno je u Javnom Pozivu.

Odabir korisnika za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo izvršit će zajednička komisija koju imenuje Općinski načelnik i odabrana banka u skladu sa odredbama Pravilnika o posebnim uslovima, kriterijima i načinu subvencioniranja kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

Više detalja možete pročitati OVDJE.