Foto: Općina Centar

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u prvom mentorskom sastanku

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u partnerstvu sa Općinom Centar Sarajevo biće organizovan prvi mentorski sastanak u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu pomenutog projekta.

Sastanak je prilika za organizacije civilnog društva (OCD) da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan u ponedjeljak 8. novembra 2021. godine.

Organizatori su također za sve predstavnike organizacija civilnog društva koji ne mogu iz objektivnih razloga prisustvovati prvom mentorskom sastanku obezbijedili dodatna dva termina i to u utorak 16. novembra 2021, te u petak 19. novembra 2021. godine.

Svi najavljeni sastanci sa mentorom će biti održani u Općini Centar (Ulica Mis Irbina 1), sala 205 (II sprat) u 11 sati. Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na mail merima.cviko@centar.ba.

U cilju transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na web stranici Općine Centar Sarajevo.

Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.