Građani Centra Veterinarskoj stanici mogu prijaviti lokacije na kojima se nalaze napušteni psi

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je ugovor o realizaciji granta KJP “Veterinarska stanica“ za usluge hvatanja pasa lutalica sa područja ove lokalne zajednice.

Kako je navedeno u potpisanom ugovoru, psi će biti hvatani po prijavi građana, predstavnika mjesne zajednice ili službe Općine Centar.

U takvim slučajevima će se vršiti prevoz životinja na tretman u veterinarsku stanicu.

Nakon obavljene veterinarske obrade uhvaćena životinja će biti proslijeđena na brigu i čuvanje u azil Prača.

Navedene usluge će predstavnici KJP “Veterinarska stanica“ Sarajevo raditi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja i drugim zakonskim propisima koje uređuju ovu oblast.

Naši sugrađani imaju mogućnost prijaviti pse lutalice Higijenskom servisu KJKP ‘Rad’ (033/450-269), dok će zahvaljujući ovom ugovoru imati mogućnost da prijave i pse lutalice direktno Veterinarskoj stanici Sarajevo na broj telefona 033/770-360 ili na broj azila u Prači 061/164-947“, objasnili su iz Veterinarske stanice Sarajevo.

Općina Centar je za realizaciju ovog projekta u svom budžetu obezbijedila 25.000 KM.