Foto: Pixabay

Nauka otkrila još jedan uzrok starenja, da li ste čuli za kriptiranu transkripciju?

Ne treba biti vrhunski naučnik da se prepoznaju osnovni znakovi starenja koji su vidljivi golim okom, poput promjena na koži.

Veći izazov predstavlja otkriti šta uzrokuje te promjene.

Naučnici s Medicinskog fakulteta Baylor došli su do otkrića da je kriptirana transkripcija, koja je do sada bila povezana sa starenjem kod kvasaca i crva, povišena u starim matičnim stanicama sisavaca.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Aging te objašnjava kako do kriptične transkripcije dolazi zbog raspada mehanizma koji je inače kontrolira.

A sam mehanizam nije u mogućnosti vršiti svoju ulogu jer stanica stari i ima manje energije.

Nalazi također upućuju da bi strategije koje kontroliraju kriptiranu transkripciju mogle imati učinke dugovječnosti.

Autor istraživanja navodi da su već u prethodnom istraživanju dokazali kako kriptirana transkripcija nije samo pokazatelj starenja u kvascima i crvima, nego i njihov uzrok.

Također, navodi kako smanjenje količine ovakvog oblika transkripcije dovodi do produženja života tih organizama.

Što je kriptirana transkripcija?

Radi se o fenomenu koji ometa normalne stanične procese.

Normalna transkripcija gena je prvi korak u proizvodnji proteina. Ona počinje na mjestu DNA kojeg nazivamo promotor.

Na tom mjestu se gen za kodiranje proteina počinje transkribirati u RNA, koji se na kraju prevodi u protein.

Cijeli taj proces je strogo reguliran, ali starenjem stanica, one gube sposobnost kontrole.

Promotori inače imaju specifičan slijed DNA koji je zadužen za identifikaciju početne točke gdje počinje transkripcija.

Ipak, stvar je u tome da sekvence slične promotorima postoje i na drugim mjestima, uključujući i dio kodirajuće sekvence proteina.

To može uzrokovati da transkripcija počinje na nekom drugom mjestu koje zapravo nije promotor, te na taj način se generiraju kraći transkripti, koje nazivamo kriptičnim transkriptima. Cilj ovog istraživanja je bio pokazati povećava li se broj kriptičnih transkripata s godinama.

Rezultati su pokazali da su u usporedbi s mladim matičnim stanicama, starije imale povećanu kriptiranu transkripciju.