Nezavisni odbor donosi konačnu odluku o konkursu za direktora Federalna uprave policije

Nezavisni odbor Parlamenta FBiH sutra će održati sjednicu na kojoj bi konačno trebala biti okončana saga oko konkursa za direktora Federalne uprave policije koja traje već mjesecima.

Tačnije, traje od jula mjeseca kada je Vlada FBiH glasala za svako ime sa rang-liste koju je dostavio NO, ali nijedan kandidat nije dobio potrebnu podršku da bi bio imenovan.

Nakon te sjednice Vlade FBiH upućivani su dopisi Nezavisnog odbora prema FMUP-u odnosno Vladi FBiH i obratno, ali na sutrašnjoj sjednici NO konačno bi trebalo biti poznato da li će biti novog konkursa za izbor direktora FUP-a.

Podsjećamo, od konkursne procedure i konačne-rang liste prošlo je više od dvije i po godine.

NO je zaprimio odgovor Vlade FBiH u vezi konkursa za izbor direktora Federalne uprave policije. Vlada FBiH je usvojila zaključak u kojem je iznijela stav da konkurs treba poništiti i raspisati novi.

Nezavisni odbor Parlamenta FBiH ranije je tražio da im se umjesto Zaključka dostavi Rješenje u kojem će biti izneseni razlozi odbijanja svakog kandidata sa Liste kandidata za direktora FUP-a koju je NO dostavio Vladi FBiH.

Prema članu 19 stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH propisano je da se rješenjem odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjia iz nadležnosti Vlade, a u stavu 4. istog člana da se zaključkom o pitanjima za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi FBiH i određuju zadaci federalnim organima državne uprave i službama Vlade“, navodi se u odgovoru.

Izvori Novinske agencije Patria navode da bi NO trebao konačno staviti tačku na cijelu priču i poništiti raniji konkurs s obzirom da Vlada nije izabrala nijednog kandidata, te raspisati novi.

Ono što može predstavljati problem je nedorečenost Zakona o unutrašnjim poslovima koji ne predviđa koji su koraci šta učiniti ako Vlada FBiH ne izabere nijednog kandidata sa rang-liste.

Međutim, cijela procedura imenovanja bila je zaustavljena skoro dvije godine otkako je NO u aprilu 2019. godine dostavio rang-listu.

U junu 2019. godine Vlada FBiH je donijela zaključak da se obustavi procedura imenovanje direktora FUP-a dok se ne imenuje nova Vlada FBiH kako to imenovanje ne bi utjecalo na izbor ministra unutrašnjih poslova FBiH jer ministar i direktor ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Do imenovanja nove Vlade nikada nije došlo, a Vlada se na julskoj sjednici izjašnjavala o rang-listi čime je okončan proces.

Federalnom upravom policije već više od dvije godine rukovodi Ensad Korman kao v.d. direktora.

Osim Zorana Galića koji je bio prvi na listi i koji je tužio Vladu FBiH jer nije imenovan, na listi su i Milan Galić, bivši policijski komesar Zapadnohercegovačkog kantona koji je krajem marta 2021. godine ponovo imenovan na tu poziciju ali je u oktobru podnio ostavku, Ensad Korman, zamjenik direktora FUP-a, Robert Perić, načelnik Terenskog ureda Jug i glavni inspektor u GP BiH, Ljuban Frljić, načelnik jednog od sektora Uprave policije MUP SBK (u penziji), Mustafa Hujdurović, inspektor u FUP-u, i Zoran Čegar, načelnik Sektora uniformisane policije Federalne uprave policije.

Nezavisni odbor na sutrašnjoj sjednici trebao bi zauzeti stav i u vezi dopisa ministra unutrašnjih poslova FBiH Aljoše Čampare koji je tužilaštvima prijavio neregularnosti u vezi prijema 88 policajaca u FUP.