Sarajevska Treća gimnazija osniva školski muzej, pozivaju sve da doprinesu idejama

Sarajevska Treća gimnazija osniva školski muzej.

Namjera je na jednom mjestu sakupiti i prezentovati materijal koji će predstaviti više od 70 godina dug “život” i rad škole.

Pozivaju sve da im svojim idejama pomognu u kreiranju izgleda i sadržaja muzeja.

Poseban poziv škola upućuje svojim bivšim učenicima i uposlenicima da pomognu u obogaćivanju muzejske zbirke, da ono što brojne generacije veže za Treću gimnaziju (slike, diplome, pehare, udćbenike, sveske, novinske tekstove, školske časopise, godišnjake škole i sl.) poklone školi i muzeju.

Na taj način, sjećanje na školu i boravak u njoj postaće trajno oživljeni, a postignuti uspjesi i lijepa sjećanjaa budućim generacijama biti slika i motivacija za napredak i rad”, saopćili su iz Treće gimnazije u Sarajevu.