Foto: Općina Ilidža/ Arhiv

Trenutna situacija na Ilidži stabilna, u toku aktivnosti na otklanjanju štete prouzrokovane poplavama

Održana je VI vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Ilidža u 7:00 sati, te je analizirano stanje na terenu u odnosu na protekle dane.

Informacije sa terena pokazuju da je trenutna situacija stabilna te da se voda povlači u svim riječnim koritima.

Ekipe su na terenu i provode aktivnosti na otklanjanju štete nastale poplavama i na čišćenju i puštanju u promet putne komunikacije.

Također, ekipe će vršiti aktivnosti na ispumpavanju i isušivanju vode u najpogođenijim objektima i lokalitetima.

S obzirom na vremensku prognozu, Štab civilne zaštite priprema aktivnosti ukoliko stanje bude pogoršano najavljenim padavinama u narednim danima.

Ekipe jedinica službi civilne zaštite i dalje su na terenu i na raspolaganju građanima u slučaju potrebe za intervencijama te vrše podjelu prehrambenih i higijenskih paketa za potrebe građana i građanki.

Sve informacije i u slučaju potrebe na terenu, molimo da se kontaktiraju Služba civilne zaštite ili mjesne zajednice kako bi ekipe odgovorile potrebama i zahtjevima građana i građanki“, saopćeno je.

Kontakt telefoni Službe civilne zaštite: 033/775-614; 033/775-615; 033/775-616; 033/775-618; 033/637-229.