Oglasila se Centralna banka BiH o krivotvorenom novcu

Vezano za posljednje medijske objave o pojavi krivotvorenog novca konvertibilne marke u Bosni i Hercegovini, posebno kada je u pitanju tzv. filmski novac, koji se pojavio u opticaju, pa čak oglašava i njegova prodaja, Centralna banka Bosne i Hercegovine želi ukazati na činjenicu da je jedina nadležna za davanje saglasnosti za reprodukovanje novčanica konvertibilne marke.

To je regulisano Odlukom o uslovima pod kojima se mogu reprodukovati novčanice i kovani novac konvertibilne marke.

Ovom odlukom utvrđeno je da, bez prethodno pribavljene saglasnosti CBBiH, dvostrane reprodukcije KM novčanica su dozvoljene samo pod uslovom da dužina odnosno širina reprodukovane novčanice iznosi 200% ili više, odnosno 50% ili manje, u odnosu na originalnu veličinu novčanice, jer se smatra da u tom slučaju nema rizika da takva reprodukcija u javnosti može izazvati zabunu da se radi o pravom KM novcu.

Za bilo koju reprodukciju koja ne ispunjava navedene uslove, potrebna je pismena saglasnost CBBiH. CBBiH niti u jednom slučaju nije izdala saglasnost za izradu i korištenje reprodukcija KM novčanica u stvarnim ili približno jednakim dimenzijama novčanica.

Identični uslovi su utvrđeni i za reprodukcije EUR novčanica, od strane Evropske centralne banke. CBBiH posebno naglašava da, bez obzira na natpise koji se nalaze na ‘filmskom’ novcu, njihovu veličinu, uočljivost, pa i opšti izgled novca, izrada, pribavljanje i stavljanje ovakvog novca u opticaj predstavljaju krivično djelo“, istaknuli su iz CBBiH.

Kada je u pitanju krivotvoreni novac KM uopšte, dalje navode, do sada se pokazalo da su krivotvorine vrlo lošeg kvaliteta, i lako se mogu prepoznati provjerom zaštitnih obilježja.

CBBiH poziva građane da se informišu o zaštitnim obilježjima novčanica KM.

Detaljne informacije o obilježjima ispravnih novčanica

Iz MUP-a KS ranije su pojasnili kako da se prepozna falsificirani novac.

Bez namjere da vas uplašimo, pridržavajte se savjeta vaše policije, jer tako štitite svoju imovinu, a pomažete policiji da dođe do počinitelja krivičnog djela“, naveli su u sarajevskoj policiji.

Na području BiH u posljednje vrijeme pojavljuje se sve više fasificiranih novčanica od 50, 100 i 200 KM, te novčanice od 50, 100 i 200 EURA. Mjesta na kojima se najčešće upotrebljavaju falsificirane novčanice su: pijace, maloprodajni objekti i sl. Vrijeme upotrebe falsificiranih novčanica su dani vikenda i poslijepodnevni sati.

Lica koja upotrebljavaju falsificirane novčanice, najčešće nisu sa područja gdje stanujete, nego iz susjednih općina i susjednih država”, poručili su iz MUP-a KS.

Savjeti

– Osigurajte Vaš prodajni objekt i uslužnu radnju aparatom za provjeru ispravnosti novčanica.

– Prije naplate prodane robe ili izvršene usluge provjerite ispravnost novčanica koje primate.

– U slučaju zaprimanja veće količine novca od nepoznatog lica, ispravnost novca provjerite u banci.

– Ako Vam prilikom provjere, novčanice budu sumnjive, o tome odmah obavijestite policiju na telefon: 122.

– Upišite registarski broj vozila lica koje vam je dalo sumnjive novčanice.

Karakteristike oduzetih falcificiranih novčanica

– Većina novčanica je proizvedena tradicionalnom proizvodnom metodom (ofset tisak), a manji broj proizveden je uz pomoć kolor kopir aparata.

– Falsificirane novčanice su dobrog kvaliteta i teško ih je prepoznati.

Falsificirane novčanice se od originala razlikuju u sljedećem:

– boji i kvalitetu papira (boja novčanice je svjetlija, debljina novčanice ne odgovara originalu);

–  vodeni žig na alonžu novčanice nedostaje ili je imitiran na površini reversa novčanice;

– zaštitna nit na novčanici nedostaje ili je razlivena i ne odgovara originalu;

– ne postoji odgovarajuća UV zaštita;

Uputstvo građanstvu kad dođe u posjed novčanice za koju se sumnja da je falsificirana:

– provjerite ispravnost novčanice u najbližoj banci;

– slučaj prijavite u policijsku stanicu tel. 122 ili 080/020-505

Zaštitna obilježja nove serije KM novčanica

1. Vodeni znak

Nova serija KM novčanica ima višetonski vodeni znak s motivom skulptura sa svjetiljkama na glavnom ulazu u zgradu Centralne banke BiH u Sarajevu. Ispod motiva skulpture svaki apoen KM ima poseban svijetli vodeni znak – oznaku nominalne vrijednosti. Vodeni znak se vidi pod propusnim svjetlom, odnosno kada se novčanica drži prema svjetlu.

2. Zaštitna nit s tekstom

Nova serija KM novčanica ima zaštitnu nit, koja se potpuno ugrađena u papir i unutar nje se vidi tekst različit za svaki apoen: 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM. Tekst ima “efekat zrcala“, tj. pod propusnim svjetom se može čitati i s lica i s naličja.

3. Prozirni registar

Kada se novčanica drži prema svjetlu, elementi tiskani na licu i naličju novčanice uklapaju se i čine petokut.

4. Zaštitna nit “Motion“

Sve novčanice KM iz nove serije imaju i mikrooptičku zaštitnu nit, širine 4 mm, s prozorima. “Motion“ nit ima različitu boju za svaki apoen: 10 KM – azurnoplava, 20 KM – zelena, 50 KM – crvena , 100 KM – ljubičasta. Motiv niti na svim apoenima je pero koje se pomjera ovisno o uglu promatranja.

5. Iridiscentna traka

Na apoenima 10 KM i 20 KM, vertikalno preko cijelog naličja novčanice nalazi se iridiscentna traka širine 10 mm. Kod oba apoena traka prikazuje oznaku KM, te oznaku nominalne vrijednosti. Kada se novčanica promatra pod različitim uglom, traka svjetluca i mijenja boju.

6. Optički promjenjiva boja

Na apoenima 50 KM i 100 KM, oznaka nominalne vrijednosti u donjem desnom uglu naličja novčanice tiska se posebnom optički promjenjivom bojom. Na 50 KM boja se mijenja od ljubičastocrvene u zelenkastosmeđu. Na 100 KM boja se mijenja od zlatnosmeđe do maslinastozelene.

7. Intaglio tisak

Intaglio tisak se nalazi na licu novčanice u označenim područjima i može se osjetiti pod prstima.

8. Mikrotisak

Novčanica ima mikrotekst na oba pisme “CBBH“ u dnu lica novčanice.

9. UV obilježja

Novčanice na licu i naličju imaju područja tiskana fluorescentnom bojom, koja svijetle pod UV zracima. Fluorescentne osobine imaju i serijski brojevi novčanica, naveli su iz MUP-a KS.