Foto: Općina Stari Grad

Foto/ Općina Stari Grad financijski podržala projekat medicinske rehabilitacije Saveza distrofičara FBiH

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić pružio je podršku projektu Saveza distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine.

To je dobrovoljna i humana organizacija, koja na bazi solidarnosti građana i šire društvene zajednice radi na unapređenju borbe protiv nervno-mišićnih oboljenja.

Savez okuplja članove iz cijele FBiH, a 22 člana su sa područja ove općine.

Iz budžeta Općine za 2022. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 2.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta liječenja i medicinske rehabilitacije upravo članova Saveza.

Kako je ispričao direktor Saveza distrofičara FBiH, Almir Šahmanija, zbog težine problema i nerazumijevanja okoline i društva, još davne 1965. godine osnovano je udruženje koje je okupljalo ovu kategoriju društva.

Udruženje je osnovano od strane grupe roditelja i prijatelja djece oboljele od progresivnog neuromišićnog oboljenja (distrofije).

Bili su jednostavno prisiljeni da osnuju udruženje kako bi zajedničkim naporima djelovali prema široj društvenoj zajednici i tako ostvarili prava koja bi im omogućavala život dostojan čovjeka“, pojasnio je Šahmanija.

Pohvalili su potez načelnika Hadžibajrića.

Od velikog je značaja imati osobe kao što je načelnik Hadžibajrić. On je osoba koja zaista prepoznaje važnost i potrebu kada je nekome pomoć potrebna, a mi smo jedni od njih. Ogromnu zahvalnost mu dugujemo za učešće u realizaciji našeg projekta”, poručio je Šahmanija.

Kako je rekao, osnovni cilj Saveza je da svojim članovim pomognu u procesu usporavanja bolesti, a jedini način da to postignu je posebna ishrana i medicinska rehabilitacija.

Zbog toga je poseban značaj pomoći koju smo dobili od Općine i načelnika Hadžibajrića. Dvije osobe mlađe životne dobi će biti poslane na rehabilitaciju, što je za njih veoma značajno”, izjavio je Šahmanija.

Savez distrofičara FBiH je nevladina, vanstranačka, društvena, dobrovoljna i humana organizacija, koja na bazi solidarnosti građana i šire društven zajednice, radi na unapređenju borbe protiv nervno-mišićnih oboljenja, koja nažalost još uvijek predstavlja tajnu za medicinu.

U gotovo svim slučajevima, ne postoji lijek niti adekvatni tretmani i nije poznat način na koji bi bilo moguće zaustaviti napredovanje ovih poremećaja.

U Kantonu Sarajevo Savez broji oko 200 registrovanih članova.