Foto: Vlada KS

Foto/ Slijedi nastavak provođenja pilot projekta iz oblasti programiranja u većem broju osnovnih i srednjih škola u KS

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović posjetila je Osnovnu školu “Mula Mustafa Bašeskija”, povodom završetka prve faze projekta promocije znanja i vještina iz oblasti programiranja.

Projekat se provodi pod službenim nazivom “From 0>2 Super Hero” i namijenjen je učenicima osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Pripremljen je i realizovan u saradnji sa Međunarodnom školom programiranja za djecu i mlade do 18 godina “Digital School”.

Tokom posljednja dva mjeseca prethodne 2021. godine realizovano je niz zabavnih časova programiranja.

Na istim je učestvovalo preko 40 posto učenika ove škole koji su se upoznali sa programiranjem i ispisali preko 7.500 linija koda, što je OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” svrstalo u kategoriju primjera najbolje prakse.

Ovom prilikom je za iskazani entuzijazam i angažovanje tokom cijelog perioda provedbe povog ilot projekta direktorici škole i osoblju uručena posebna zahvalnica.

Ovakav pristup podršci projekata sa ciljem motivacije djece za učešće u vannastavnim aktivnostima svakako predstavlja primjer koji ostali mogu da slijede.

Iskustva stečena tokom provođenja ovog pilot projekta će pomoći u razvoju smjernica za efikasnije planiranje i realizaciju sličnih aktivnosti, kao i za sam nastavak projekta koji će obuhvatiti veći broj osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo“, istakla je ministrica Hota-Muminović.