Foto: Vlada KS

Srednjoškolski centar iz Ilijaša dobio 927.595 KM za realizaciju projekta kojeg su osmislili u konzorciju sa još četiri firme

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine jučer je organizovana svečana ceremonija proglašenja konzorcija odabranih za finansiranje prve faze projekta Regionalni Challenge Fond, kojoj je prisustvovala i ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović.

Projekt finansira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) preko Njemačke razvojne banke (KfW), a glavni partner u implementaciji projekta je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana 6.

Izabrane su četiri srednje škole iz Bosne i Hercegovine za finansiranje u infrastrukturu i opremu u škole za srednje stručno obrazovanje i obuku, kao i finansiranje obuka za jačanje kapaciteta uposlenih u školama i mentora u firmama.

Među odabrane četiri škole iz Bosne i Hercegovine je i Srednjoškolski centar Ilijaš, koji je formirao konzorcij sa tri kompanije – “AMA Adriatic”, “Lišćevica promet”, obje iz metalskog sektora i “Cloud IT” iz IT sektora.

U saradnji sa posljednjom kompanijom škola je napravila revolucionarni iskorak u gimnazijskom obrazovanju iz oblasti IT tehnologija, tako što je usvojen prijedlog da škola i kompanija zajedno provode model učenja kroz rad na način da se dio predmeta iz Nastavnog plana i programa informatičke gimnazije realizuje u kompaniji.

Naknadno je konzorciju dodata još jedna članica – IT kompanija “Mikroteh” d.o.o.

Projektom je predviđena skoro potpuna rekonstrukcija učeničkih radionica koja obuhvata zamjenu svih prozora, ugradnju ferobetonskih podova, uz prethodnu demontažu starih podova, ugradnju termo fasade, ugradnju garažnih rolo vrata na dvije radionice, asfaltiranje prilaza, povećanje angažovane snage el. energije sa sedam na 35 kW, ugradnja video nadzora i njegovo spajanje sa matičnom školom.

Pored rekonstrukcije planirana je i nabavka mašina kao i uređaja koje predstavljaju najnovija tehnološka rješenja koja se trenutno koriste u metalskom sektoru.

U budžetu projekta planirane su i edukacije mentora, osoblja škole, studijske posjete kompanijama u BiH koje koriste sličnu tehnologiju, te instalacija i servisiranje opreme.

Ključni razlog za poduzimanje ove aktivnosti leži u činjenici da značajan broj učenika koji završe gimnaziju ne završava fakultet, a nemaju praktična znanja srednje stručne spreme.

Rad u kompaniji će im na ovaj način omogućiti da se osposobe za manje složene poslove u IT sektoru, a ukoliko žele nastaviti svoje daljnje obrazovanje i za više i složenije programske poslove.

Ukupna vrijednost sredstava koja će biti dodijeljena Srednjoškolskom centru Ilijaš iznose 927.595 KM.

Projektni projedlog konzorcija u čijem sastavu je Srednjoškolski centar Ilijaš je prepoznat kao kvalitetan projekt koji će doprinijeti jačanju kvalitete nastavnog procesa, kao i kapaciteta nastavnika i mentora.

U isto vrijeme će se na ovakav način omogućiti i značajan iskorak u realizaciji nastavnog procesa, posebno praktične nastave što će omogućiti daleko bolju konkurentnost budućeg kadra kojeg obrazuju na tržištu rada, nakon završene srednje škole, kao i adekvatnu pripremu za uvođenje dualnog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Srednjoškolskom centru Ilijaš upućujemo čestitke na pripremanju projektnog prijedloga, na viziji budućeg koncepta rada u školi na zanimanjima 3. i 4. stepena za koja se obrazuju učenici, te im želimo daljnji uspjeh u radu”, poručila je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ovom prilikom.