Foto: Arhiv

Na današnji dan slabije naoružana ARBiH slomila je agresora i oslobodila Pofaliće

Na današnji dan, 1992. godine, odigrala se jedna od najvažnijih borbi za Sarajevo.

Pofalićka bitka (kodni naziv Grom) u svakom smislu je bila bitka za Sarajevo.

Agresorske snage su željele da presijeku grad na dva dijela tako što bi spojili Pofaliće sa tada opkoljenom Grbavicom.

Plan je bio da se grad presiječe linijom Vogošća – Žuč – Pofalići – Kasarna Maršal Tito – Grbavica.

U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat ranije nego što su agresori očekivali, Armija Republike Bosne i Hercegovine je spriječila tu namjeru, tako što je porazila agresore.

Iako slabije naoružana ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva.

Borci su još jednom pokazali da boj ne bije svijetlo oružje već srce u junaka.

Iako po svim elementima predstavlja borbeno dejstvo taktičkog nivoa, u odnosu na ukupnu poziciju odbrane Sarajeva, ona je u izvjesnom smislu imala i operativno-taktički značaj.

Neprijatelju su naneseni veliki gubici u živoj sili.

Ratni plijen bio je veliki: 200 automatskih i poluautomatskih pušaka, 2 PAT 20 mm,17 PAM 12,7 mm, 8 MB 82 mm, 15 MB 60 mm, 20 RB, 6 OSA, 90 ZOLJA, 200 mina za MB82 mm, 40 sanduka municije za pješadijsko naoružanje.

Cijela akcija izvedena je sa minimalnim gubicima snaga Teritorijalne odbrane i policije, s obzirom da se radilo o borbi u naseljenom mjestu i u uvjetima sadejstva više različitih jedinica.

U psihološkom smislu veliki značaj imala je činjenica da je čistom pobjedom oslobođena značajna teritorija koju su branioci uspjeli zadržati pod svojom kontrolom, što je bio prvi uspjeh takve vrste na sarajevskom bojištu od početka rata.