Kanton Sarajevo počinje stipendiranje studenata fakulteta za deficitarna nastavnička zanimanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa nadležnim ustanovama, nastavljaju aktivnosti na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Kako su saopćili iz ovih ministarstava uskoro će započeti poseban program stipendiranja studenata koji se spremaju za deficitarna nastavnička zanimanja.

Od 2022/2023. studijske godine, započinju Program stipendiranja studenata nastavničkih fakulteta, za koji su izdvojena sredstva u iznosu od 200.000 KM.

U tom smislu, iz resornih ministarstava Kantona Sarajevo obavještavaju da će u akademskoj 2022/2023. godini stipendirati studente koji se upišu na studijske programe u okviru kojih se obrazuje kadar za deficitarna nastavnička zanimanja.

Deficitarna zanimanja

Na prostoru Kantona Sarajevo za 2022/2023. godinu su utvrđena, kao deficitarna, sljedeća nastavnička zanimanja: nastavnik/ profesor informatike, nastavnik/ profesor matematike, nastavnik/ profesor fizike, nastavnik/ profesor njemačkog jezika, te nastavnik tehničke kulture i nastavnik predškolskog odgoja.

Ova zanimanja su proglašena deficitarnim na osnovu podataka Zavoda za zapošljavanje, kao i analize zaposlenog nastavnog kadra u tim oblastima u osnovnim i srednjim školama, te na osnovu procjene budućih potreba škola i podataka iz informacionog sistema EMIS.

Predviđeno je da se za svaku narednu godinu izradi analiza potreba i da se na osnovu nje uradi program stipendiranja studenata, u skladu sa ekonomskim potrebama društva, istaknuto je.

Iz KS navode da je ovo prvi put da se pitanjem nedostajućih nastavničkih profesija ministarstva bave sistematično i planski.

Cilj je određenim mjerama pomoći u rješavanju nedostatka nastavnog kadra određenih profila u školama Kantona Sarajevo, te u isto vrijeme podstaknuti najuspješnije učenike sa završenom srednjom školom da u većem broju upisuju nastavničke studijske programe”, saopštili su.

O broju obezbijeđenih stipendija po navedenim nastavničkim profilima, iznosu stipendija, kao i kriterijima za rangiranje kandidata javnost će biti blagovremeno obaviještena.