Ministarstvo saobraćaja KS objavilo anketu o saobraćaju bicikala i električnih romobila

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je, u okviru IMPAQ projekta, na svjetski Dan bicikala, objavilo anketu namijenjenu svim biciklistima u ovom kantonu.

Ovo je prvo sistemsko prikupljanje podataka o saobraćaju bicikala i električnih romobila.

Biciklisti će direktno moći predlagati novu biciklističku infrastrukturu u Sarajevu, ali i ukazati na nedostatke i potrebe za poboljšanjem postojeće.

Rezultati će omogućiti da se urbana mobilnost Sarajeva u budućnosti planira na osnovu jasnih podataka.

Također, značajno će doprinijeti razvoju saobraćaja bicikala i električnih romobila, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Anketa je dostupna na sljedećem LINKU.